Advertisement
Thảo luận 5

Phản ứng trùng hợp

Câu hỏi trắc nghiệm trong Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5 Đáp án đúng
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

Đánh giá

Phản ứng trùng hợp

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Polime

Khi cho buta-1,3- dien tác dụng với stiren sẽ tạo thành sản phẩm nào?

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. poli isopren
 • Câu B. poli stiren
 • Câu C. poli vinyl clorua
 • Câu D. poli butadien-stire

Nguồn nội dung

Chương trình Hóa học 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n

Câu hỏi kết quả số #3

Câu hỏi lý thuyết về điều chế polime

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CH2 = C(CH3) - CH = CH2, C6H5CH = CH2
 • Câu B. CH2 = CH - CH = CH2, C6H5CH = CH2
 • Câu C. CH2 = CH - CH = CH2, lưu huỳnh
 • Câu D. CH2 = CH - CH = CH2, CH3 - CH = CH2

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #3

Phản ứng trùng hợp

Cho các monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, etilenoxit, vinylaxetat,
caprolactam, metylmetacrylat, metylacrylat, propilen, benzen, axít etanoic,
axít ε-aminocaproic, acrilonitrin. Số monome tham gia phản ứng trùng hợp là

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 8
 • Câu B. 7
 • Câu C. 6
 • Câu D. 9

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH(CH3) → (-CH2-CH(CH3)-)n

nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #3

Polime

Trùng hợp 2,24 lít C2H4(đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng polime thu được là bao nhiêu? Biết hệ số trùng hợp là 500

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 2,8g
 • Câu B. 1120g
 • Câu C. 11,20g
 • Câu D. 2,52g

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n

nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #3

Phản ứng trùng hợp

Cho các monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, etilenoxit, vinylaxetat,
caprolactam, metylmetacrylat, metylacrylat, propilen, benzen, axít etanoic,
axít ε-aminocaproic, acrilonitrin. Số monome tham gia phản ứng trùng hợp là

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 8
 • Câu B. 7
 • Câu C. 6
 • Câu D. 9

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH(CH3) → (-CH2-CH(CH3)-)n

nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #3

Phản ứng trùng hợp

Cho các monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, etilenoxit, vinylaxetat,
caprolactam, metylmetacrylat, metylacrylat, propilen, benzen, axít etanoic,
axít ε-aminocaproic, acrilonitrin. Số monome tham gia phản ứng trùng hợp là

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 8
 • Câu B. 7
 • Câu C. 6
 • Câu D. 9

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH(CH3) → (-CH2-CH(CH3)-)n

nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n

Câu hỏi kết quả số #3

Polime

Sản phẩm trùng hợp của isoprenCH2=C(CH3)-CH=CH2 là gì?

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. Poli Isopren
 • Câu B. Poli vinyl clorua
 • Câu C. Poli buta- 1,3- đien
 • Câu D. Polietilen và poli(vinyl clorua)

Nguồn nội dung

Chương trình Hóa học 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Phenol và hợp chất của phenol

Chỉ ra số câu đúng trong các câu sau:
(1). Phenol, axit axetic, CO2 đều phản ứng được với NaOH.
(2). Phenol, ancol etylic không phản ứng với NaHCO3
(3). CO2, và axit axetic phản ứng được với natriphenolat và dd natri etylat
(4). Phenol, ancol etylic, và CO2 không phản ứng với dd natri axetat
(5). HCl phản ứng với dd natri axetat, natri p-crezolat

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 2
 • Câu C. 4
 • Câu D. 5

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl 2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3 NaOH + CO2 → NaHCO3 4NaOH + 3CO2 → H2O + Na2CO3 + 2NaHCO3 C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa H2O + CO2 + C2H5ONa → C2H5OH + NaHCO3 CH3COOH + C2H5ONa → NaOH + CH3COOC2H5

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n nCH2=CHCOO-CH3 → (-CH2-CH(OOCH3)-)n nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n nC6H5CHCH2 → (-CH(C6H5)-CH2-)n


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 03:49:19am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(