Thảo luận 4

Câu hỏi Phản ứng hóa học - CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU - 1286

Fe + 2Fe(NO3)3 => 3Fe(NO3)2 |12HNO3 + 5Mg => 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2 |Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4 |

Phản ứng hóa học

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cho kim loại Fe vào dng dịch Fe2(SO4)3
 • Câu B. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.
 • Câu C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl Đáp án đúng
 • Câu D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3


Giải thích câu trả lời

Đáp án C.

A: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2.

B: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu.

C: Ag đứng sau H trong dãy điện hóa nên không tác dụng với HCl.

D: 12HNO3 + 5Mg → 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2.

Nguồn nội dung

CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU

Liên quan tới phương trình

Fe + 2Fe(NO3)3 => 3Fe(NO3)2 12HNO3 + 5Mg => 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2 Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Fe + 2Fe(NO3)3 => 3Fe(NO3)2

Ứng dụng

Một lượng Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi lượng Ag ban đầu, có thể ngâm lượng Ag trên vào dung dịch gì?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. HNO3
 • Câu B. Fe(NO3)3
 • Câu C. AgNO3
 • Câu D. HCl

Liên quan tới phương trình

Cu + 2Fe(NO3)3 => Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 Fe + 2Fe(NO3)3 => 3Fe(NO3)2

Thành phần chất tan trong dung dịch

Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được khí NO, dung dịch Y và còn lại chất rắn chưa tan Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thấy có khí thoát ra. Thành phần chất tan trong dung dịch Y là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe(NO3)2
 • Câu B. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2
 • Câu C. Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2
 • Câu D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

Liên quan tới phương trình

Fe + 2Fe(NO3)3 => 3Fe(NO3)2 Fe + 4HNO3 => 2H2O + NO + Fe(NO3)3 3Cu + 8HNO3 => 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO

Phản ứng hóa học

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cho kim loại Fe vào dng dịch Fe2(SO4)3
 • Câu B. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.
 • Câu C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl
 • Câu D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3

Liên quan tới phương trình

Fe + 2Fe(NO3)3 => 3Fe(NO3)2 12HNO3 + 5Mg => 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2 Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4

Kim loại không tác dụng với Fe(NO3)3

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Ag
 • Câu B. Fe
 • Câu C. Cu
 • Câu D. Zn

Liên quan tới phương trình

Cu + 2Fe(NO3)3 => Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 Fe + 2Fe(NO3)3 => 3Fe(NO3)2 3Zn + 2Fe(NO3)3 => 2Fe + 3Zn(NO3)2

12HNO3 + 5Mg => 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2

Oxit

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Mg, Al, Fe và Cu trong dung dịch HNO3 (loãng dư) thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. Nung kết tủa Y đến khi phản ứng nhiệt phân kết thúc thu được tối đa bao nhiêu oxit

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 2
 • Câu C. 1
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

Al + 6HNO3 => 3H2O + 3NO2 + Al(NO3)3 Cu + 4HNO3 => Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 Cu(NO3)2 + 2NaOH => Cu(OH)2 + 2NaNO3 12HNO3 + 5Mg => 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2 Mg(NO3)2 + 2NaOH => Mg(OH)2 + 2NaNO3 3NaOH + Al(NO3)3 => Al(OH)3 + 3NaNO3 Fe + 4HNO3 => 2H2O + NO + Fe(NO3)3

Kim loại thụ động

Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cu, Pb, Ag.
 • Câu B. Cu, Fe, Al.
 • Câu C. Fe, Al, Cr.
 • Câu D. Fe, Mg, Al.

Liên quan tới phương trình

Ag + 2HNO3 => AgNO3 + H2O + NO2 Cu + 4HNO3 => Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 H2O + 2NaOH + Si => 2H2 + Na2SiO3 12HNO3 + 5Mg => 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2 4HNO3 + Mg => 2H2O + Mg(NO3)2 + 2NO2 8HNO3 + 3Mg => 4H2O + 3Mg(NO3)2 + 2NO 10HNO3 + 4Mg => 3H2O + 4Mg(NO3)2 + NH4NO3

Phản ứng hóa học

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cho kim loại Fe vào dng dịch Fe2(SO4)3
 • Câu B. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.
 • Câu C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl
 • Câu D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3

Liên quan tới phương trình

Fe + 2Fe(NO3)3 => 3Fe(NO3)2 12HNO3 + 5Mg => 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2 Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4

Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4

Phản ứng hóa học

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cho kim loại Fe vào dng dịch Fe2(SO4)3
 • Câu B. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.
 • Câu C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl
 • Câu D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3

Liên quan tới phương trình

Fe + 2Fe(NO3)3 => 3Fe(NO3)2 12HNO3 + 5Mg => 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2 Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4

Điều chế

Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Mg
 • Câu B. Na
 • Câu C. Al
 • Câu D. Cu

Liên quan tới phương trình

CO + CuO => Cu + CO2 2H2O + 2CuSO4 => 2Cu + 2H2SO4 + O2 2NaCl => Cl2 + 2Na Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4

Kim loai

Cho biết có mấy hiện tượng xảy ra khi cho.
a. Kẽm (Zn) vào dd đồng sunfat (CuSO4)
b. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO3)
c. Kẽm (Zn) vào dd magiê clorua (MgCl2)
d. Nhôm (Al) vào dd đồng sunfat (CuSO4)

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 1
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

Zn + CuSO4 => Cu + ZnSO4 Zn + CuCl2 => Cu + ZnCl2

Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân Không yêu lao động, không yêu việc làm, Quả Bị thất nghiệp

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(