Advertisement
Thảo luận 2

Nung nóng hỗn hợp sắt

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Nung nóng hỗn hợp sắt

Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe2O3. Đáp án đúng
 • Câu B. Fe2O3 và Al2O3.
 • Câu C. Al2O3.
 • Câu D. FeO.Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Đánh giá

Nung nóng hỗn hợp sắt

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Câu hỏi kết quả số #1

Nung nóng hỗn hợp sắt

Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe2O3.
 • Câu B. Fe2O3 và Al2O3.
 • Câu C. Al2O3.
 • Câu D. FeO.

Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Bài tập nhôm

nhôm tác dụng với Clo : Al+ Cl2 --> AlCl3

a, Lập PTHH

b, nếu có 2,24 lít khí Clo tham gia phản ứng, hãy tính khối lượng mối nhôm clorua(AlCl3) thu được

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. 8,01 g
 • Câu B. 8,56 g
 • Câu C. 4,05 g
 • Câu D. 5,6 g

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Câu hỏi kết quả số #3

Nguyên tố Al

Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là:

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 25,0
 • Câu B. 12,5.
 • Câu C. 19,6.
 • Câu D. 26,7.

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Câu hỏi kết quả số #4

Câu hỏi lý thuyết tổng hợp trong hóa vô cơ

Phản ứng nào sau đây là không đúng?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
 • Câu B. 2Al + 3Cl2 -> 2AlCl3
 • Câu C. FeCl2 + Na2SO4 -> FeSO4 + 2NaCl
 • Câu D. BaO + CO -> BaCO3

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT THANH HÓA - THPT QUẢNG XƯƠNG I

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH BaO + CO → BaCO3

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng hóa học

Cho các TN sau:
(1). Sục khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.
(2). Cho dd NH3 dư vào dung dịch AlCl3.
(3). Sục khí H2S vào dung dịch AgNO3.
(4). Dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.
(5). Dung dịch NaOH dư vào dd Ba(HCO3)2.
Những trường hợp thu được kết tủa sau p/ứ là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. (1), (2), (5)
 • Câu B. (2), (3), (4), (5)
 • Câu C. (2), (3), (5)
 • Câu D. (1), (2), (3), (5)

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2AgNO3 + H2S → 2HNO3 + Ag2S AlCl3 + 3H2O + 3NH3 → Al(OH)3 + 3NH4Cl AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 2H2O + NaAlO2 + CO2 → Al(OH)3 + NaHCO3 2NaOH + Ba(HCO3)2 → 2H2O + Na2CO3 + BaCO3

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng hóa học

Khi cho Na dư vào dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2, AlCl3 thì có hiện tượng
xảy ra ở cả 3 cốc là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Có kết tủa.
 • Câu B. Có khí thoát ra.
 • Câu C. Có kết tủa rồi tan.
 • Câu D. Không có hiện tượng gì.

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #3

Nung nóng hỗn hợp sắt

Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe2O3.
 • Câu B. Fe2O3 và Al2O3.
 • Câu C. Al2O3.
 • Câu D. FeO.

Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu hỏi kết quả số #4

Phản ứng hóa học

Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Al(NO3)3 tác dụng với dung dịch NH3 dư
(b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3
(c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2
(d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2
Số thí nghiệm thu được kết tủa khi phản ứng kết thúc là :

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 1
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3
 • Câu D. 4

Nguồn nội dung

CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 2H2O + KAlO2 + CO2 → Al(OH)3 + KHCO3 3H2O + 3NH3 + Al(NO3)3 → Al(OH)3 + 3NH4NO3 H2O + HCl + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaCl

FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2

Câu hỏi kết quả số #1

Nung nóng hỗn hợp sắt

Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe2O3.
 • Câu B. Fe2O3 và Al2O3.
 • Câu C. Al2O3.
 • Câu D. FeO.

Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu hỏi kết quả số #2

Dung dịch bazo

Cho 500ml dung dịch NaOH 2M tác dụng với FeCl2 theo PTPƯ:
NaOH + FeCl2 ------> NaCl + Fe(OH)2.
Tính khối lượng Fe(OH)2 kết tủa?

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 45g
 • Câu B. 90g
 • Câu C. 30g
 • Câu D. 135g

Nguồn nội dung

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2

Câu hỏi kết quả số #3

Bài tập về phản ứng nhiệt phân hiđroxit của Fe và Cr

Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và CrCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe2O3.
 • Câu B. CrO3.
 • Câu C. FeO.
 • Câu D. Fe2O3 và Cr2O3.

Nguồn nội dung

THPT HOÀNG HOA THÁM - TPHCM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + O2 + 4Fe(OH)2 → 4Fe(OH)3 FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2 3NaOH + CrCl3 → 3NaCl + Cr(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu hỏi kết quả số #1

Nung nóng hỗn hợp sắt

Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe2O3.
 • Câu B. Fe2O3 và Al2O3.
 • Câu C. Al2O3.
 • Câu D. FeO.

Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu hỏi kết quả số #2

Nhận biết

Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuSO4, AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. X là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe2O3, CuO
 • Câu B. Fe2O3, CuO, BaSO4
 • Câu C. Fe3O4, CuO, BaSO4
 • Câu D. FeO, CuO, Al2O3

Nguồn nội dung

Tài liệu luyện thi ĐH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3Ba(OH)2 + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu hỏi kết quả số #3

Nhiệt phân

Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. FeO
 • Câu B. Fe
 • Câu C. Fe2O3
 • Câu D. Fe3O4.

Nguồn nội dung

Chương trình Hóa học 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Nhiệt độ sôi nóng chảy của kim loại

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ sôi nóng chảy cao nhất trong các kim loại

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Sắt
 • Câu B. Vonfram
 • Câu C. Kẽm
 • Câu D. Đồng

Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BÁC NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Câu hỏi kết quả số #2

Câu 17

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư
(e) Nhiệt phân AgNO3 (f) Điện phân nóng chảy Al2O3
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiện thu được kim loại là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3
 • Câu D. 5

Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BÁC NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:43:43am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(