Advertisement
Thảo luận 2

Nhóm cacbon

Câu hỏi trắc nghiệm trong Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Nhóm cacbon

Cho các phát biểu sau:

(1). Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của cacbon.

(2). Trong phản ứng với nhôm, cacbon đóng vai trò là chất khử.

(3). Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc.

(4). Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được CuO và Fe3O4.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 1
 • Câu C. 2
 • Câu D. 3 Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

(a). Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của cacbon. Chuẩn
(b). Trong phản ứng với nhôm, cacbon đóng vai trò là chất khử. Sai chất oxi hóa
(c). Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc. Chuẩn
(d). Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được CuO và Fe3O4. Chuẩn

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

CO + CuO => Cu + CO2 CO + Fe3O4 => 3FeO + CO2

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

CO + CuO => Cu + CO2

Bài toán thể tích

Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 6,72
 • Câu B. 8,96
 • Câu C. 2,24
 • Câu D. 4,48

Liên quan tới phương trình

CO + CuO => Cu + CO2

Nhóm cacbon

Cho các phát biểu sau:

(1). Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của cacbon.

(2). Trong phản ứng với nhôm, cacbon đóng vai trò là chất khử.

(3). Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc.

(4). Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được CuO và Fe3O4.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 1
 • Câu C. 2
 • Câu D. 3

Liên quan tới phương trình

CO + CuO => Cu + CO2 CO + Fe3O4 => 3FeO + CO2

Oxit kim loại

Dãy các oxit nào nào sau đây đều bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe2O3, CuO, CaO.
 • Câu B. CuO, ZnO, MgO.
 • Câu C. CuO, Al2O3, Cr2O3.
 • Câu D. CuO, PbO, Fe2O3.

Liên quan tới phương trình

CO + CuO => Cu + CO2 CO + 3Fe2O3 => CO2 + 2Fe3O4 CO + PbO => CO2 + Pb

Phản ứng tạo chất rắn

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chất rắn thu được gồm:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cu, Al, MgO
 • Câu B. Cu, Al2O3, MgO
 • Câu C. Cu, Al, Mg
 • Câu D. Cu, Al2O3, Mg

Liên quan tới phương trình

CO + CuO => Cu + CO2

CO + Fe3O4 => 3FeO + CO2

Nhóm cacbon

Cho các phát biểu sau:

(1). Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của cacbon.

(2). Trong phản ứng với nhôm, cacbon đóng vai trò là chất khử.

(3). Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc.

(4). Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được CuO và Fe3O4.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 1
 • Câu C. 2
 • Câu D. 3

Liên quan tới phương trình

CO + CuO => Cu + CO2 CO + Fe3O4 => 3FeO + CO2

Phản ứng

Có bao nhiêu phản ứng trong các phương trình sau tạo ra chất khí?
Al(OH)3 + H2SO4 ----> ;
C6H5CH(CH3)2 ---t0--> ;
Mg + BaSO4 --> ;
AgNO3 + H2O + NH3 + C2H5CHO ---> ;
H2SO4 + K ----> ;
H2O + NH3 + CuSO4 ---> ;
NaHSO3 + NaHSO4 ----> ;
(NH2)2CO + NaOH ----> ;
NaOH + SiO2 ---> ;
HCl + NH4HSO3 ---> ;
CO + Fe3O4 ----> ;
Ba(HCO3)2 ---t0----> ;
S + Zn ---> ;
Br2 + C6H5CHCH2 ---> ;
CH3COOC2H5 ---t0---> ;
Na + NaOH ----> ;
CH3COOH + KHCO3 ---> ;
Cu + H2O + O2 --->Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 7
 • Câu C. 10
 • Câu D. 12

Liên quan tới phương trình

2NaOH + SiO2 => H2O + Na2SiO3 S + Zn => ZnS 2H2O + 6NH3 + CuSO4 => (NH4)2SO4 + [Cu(NO3)4](OH)2 Ba(HCO3)2 => H2O + CO2 + BaCO3 CO + Fe3O4 => 3FeO + CO2 2Al(OH)3 + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 6H2O H2SO4 + 2K => H2 + K2SO4 NaHSO3 + NaHSO4 => H2O + Na2SO4 + SO2 2Na + 2NaOH => H2O + 2Na2O CH3COOC2H5 => C2H5OH + CH3CH2CHO Mg + BaSO4 => Ba + MgSO4 Cu + H2O + O2 => Cu(OH)2 (NH2)2CO + NaOH => Na2CO3 + NH3 2AgNO3 + H2O + 3NH3 + C2H5CHO => 2Ag + 2NH4NO3 + C2H5COONH4 Br2 + C6H5CHCH2 => C6H5-CH(Br)-CH2Br HCl + NH4HSO3 => H2O + NH4Cl + SO2 CH3COOH + KHCO3 => H2O + CO2 + CH3COOK C6H5CH(CH3)2 => C6H5OH + CH3COCH3Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.


Advertisement


Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân Không yêu lao động, không yêu việc làm, Quả Bị thất nghiệp

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(