Advertisement
Thảo luận 5

Nguyên tố Al

Câu hỏi trắc nghiệm trong Sách giáo khoa lớp 12

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Nguyên tố Al

Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là:

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 25,0
 • Câu B. 12,5.
 • Câu C. 19,6.
 • Câu D. 26,7. Đáp án đúngNguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Đánh giá

Nguyên tố Al

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Câu hỏi kết quả số #1

Nung nóng hỗn hợp sắt

Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe2O3.
 • Câu B. Fe2O3 và Al2O3.
 • Câu C. Al2O3.
 • Câu D. FeO.

Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Bài tập nhôm

nhôm tác dụng với Clo : Al+ Cl2 --> AlCl3

a, Lập PTHH

b, nếu có 2,24 lít khí Clo tham gia phản ứng, hãy tính khối lượng mối nhôm clorua(AlCl3) thu được

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. 8,01 g
 • Câu B. 8,56 g
 • Câu C. 4,05 g
 • Câu D. 5,6 g

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Câu hỏi kết quả số #3

Nguyên tố Al

Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là:

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 25,0
 • Câu B. 12,5.
 • Câu C. 19,6.
 • Câu D. 26,7.

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Câu hỏi kết quả số #4

Câu hỏi lý thuyết tổng hợp trong hóa vô cơ

Phản ứng nào sau đây là không đúng?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
 • Câu B. 2Al + 3Cl2 -> 2AlCl3
 • Câu C. FeCl2 + Na2SO4 -> FeSO4 + 2NaCl
 • Câu D. BaO + CO -> BaCO3

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT THANH HÓA - THPT QUẢNG XƯƠNG I

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH BaO + CO → BaCO3

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

khối lượng rắn kết tủa

Trộn 100ml dd MgCl2 2M với 150ml dd Ba(OH)2 1,5M được dd A (D=1,12g/ml) và kết tủa B. Đem kết tủa B nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D.
Tính khối lượng rắn D?

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. 8g
 • Câu B. 4g
 • Câu C. 16g
 • Câu D. 3g

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

MgCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Mg(OH)2

Câu hỏi kết quả số #2

Axit Acetic

Nhỏ dd HCl vào dd CH3COONa thấy có mùi gi bốc lên?.
Phương trình phân tử cho sẵn:
CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. có mùi giấm bốc lên
 • Câu B. có mùi dầu chuối
 • Câu C. có mùi mận
 • Câu D. có mùi hoa hồng

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 08:30:14pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(