Nguyên nhân gây mưa axit

Khí nào sau đây là tác nhân chủ yếu gây mưa axit ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. N2.
  • Câu B. NH3.
  • Câu C. CH4.
  • Câu D. SO2. Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

Chọn D.
- Mưa axít là hiện tượng mưa mà trong nước mưa có độ pH dưới 5,6 ; được tạo ra bởi lượng khí thải
SO2 và NOx từ các quá trình phát triển sản xuất con người tiêu thụ nhiều than đá, dầu mỏ và các nhiên
liệu tự nhiên khác.

Nguồn nội dung

THPT HÀM LONG - BẮC NINH

Liên quan tới phương trình

H2O + NO2 -> HNO3 + NO H2O + SO2 -> H2SO3

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D