Kim loại kiềm thổ

Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(NO3)2 trong dung dịch H2SO4. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa một muối sunfat và 4,48 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Số mol H2SO4 đã phản ứng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 0,3 mol.
  • Câu B. 0,4 mol.
  • Câu C. 0,5 mol.
  • Câu D. 0,6 mol. Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

Chọn D.
- Khi cho 30 gam X tác dụng với H2SO4 ta có hệ sau :
24nMg + 40nMgO + 148nMg(NO3)2 = mX,
BT e → 2nMg = 3nNO ,
BT: N → 2nMg(NO3)2 = nNO,
=> 24nMg + 40nMgO + 148nMg(NO3)2 = 30,
2nMg = 0,6,
2nMg(NO3)2 = 0,2,
=> nMg = 0,3 mol;
nMgO = 0,2 mol;
nMg(NO3)2 = 0,1 mol;
=> nH2SO4 = nMgSO4= nMg + nMgO + nMg(NO3)2 = 0,6 mol.

Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + Mg -> H2 + MgSO4 H2SO4 + MgO -> H2O + MgSO4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(