Kim loại không tác dụng với oxi

Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với O2 ở nhiệt độ thường

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Ag Đáp án đúng
  • Câu B. Zn
  • Câu C. Al
  • Câu D. Fe


Giải thích câu trả lời

Chọn A.

- Hầu hết các kim loại đều tác dụng với O2 trừ Ag, Au, Pt.

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Liên quan tới phương trình

Al + O2 -> Al2O3 Fe + O2 -> Fe3O4 O2 + Zn -> ZnO

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(