Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit H2SO4

Cho 8,9 gam bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 3,6 gam và 5,3 gam
  • Câu B. 1,2 gam và 7,7 gam
  • Câu C. 1,8 gam và 7,1 gam
  • Câu D. 2,4 gam và 6,5 gam Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

- Đặt: Mg: a mol và Zn: b mol;
+ PT KL => 24a + 65b = 8,9 và BT e => 2(a + b) = 0,2.2 => a = 0,1 và b= 0,1.
=> mMg = 2,4 gam và mZn = 6,5 gam

Nguồn nội dung

ĐHSP HÀ NỘI - THPT CHUYÊN

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + Zn -> H2 + ZnSO4 H2SO4 + Mg -> H2 + MgSO4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(