Halogen

Cho các phát biểu sau: (1).Halogen ở thể rắn (điều kiện thường), có tính thăng hoa là brom. (2).Về tính axit thì HF > HCl > HBr > HI. (3). Số oxi hóa của clo trong các chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lần lượt là: ‒1, +1, +3, 0, +7. (4). Trong nước clo chỉ chứa các chất HCl, HClO, H2O . (5). Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư, dung dịch thu được có các chất KCl, KClO3, KOH, H2O. (6). Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư, dung dịch thu được có các chất KCl, KClO, KOH, H2O. (7). Clo tác dụng được với tất cả các chất H2, Na, O2, Cu. (8). Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế Cl2 từ HCl và các chất như MnO2, KMnO4, KClO3. (9). Có thể điều chế HCl bằng cách cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đậm đặc nên cũng có thể điều chế được HBr và HI bằng cách cho NaBr và NaI tác dụng với H2SO4 đậm đặc. (10). Clo được dùng sát trùng nước sinh hoạt. (11). Clo được dùng sản xuất kaliclorat, nước Javen, clorua vôi. (12). Clo được dùng tẩy trắng sợi, giấy, vải. Số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 3
  • Câu B. 4 Đáp án đúng
  • Câu C. 5
  • Câu D. 6


Giải thích câu trả lời

(1). Sai. Halogen ở thể rắn (điều kiện thường), có tính thăng hoa là iot.
(2). Sai. Về tính axit thì HF < HCl < HBr < HI.
(3). Sai. Số oxi hóa của clo trong các chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lần lượt là: ‒1, +1, +5, 0, +7.
(4). Trong nước clo chỉ chứa các chất HCl, HClO, H2O và Cl2.
(5). Sai. Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư, dung dịch thu được có các chất KCl, KClO, KOH, H2O.
(6). Sai. Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư, dung dịch thu được có các chất KCl, KClO3 ,KOH, H2O.
(7). Sai. Clo tác dụng được với tất cả các chất H2, Na, Cu nhưng không tác dụng được trực tiếp với O2.
(8). Đúng. Theo SGK lớp 10.
4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2
16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2
6HCl + KClO3 → 3Cl2 + 3H2O + KCl
(9). Sai
H2SO4 + NaBr → NaHSO4 + HBr & H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2O + SO2
H2SO4 + 2HI → 2H2O + I2 + SO2
nên không thu được HBr và HI.
(10). Clo được dùng sát trùng nước sinh hoạt. Đúng. Theo SGK lớp 10.
(11). Clo được dùng sản xuất kali clorat, nước Javen, clorua vôi. Đúng. Theo
SGK lớp 10.
(12). Clo được dùng tẩy trắng sợi, giấy, vải. Đúng. Theo SGK lớp 10.

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + HBr -> Br2 + H2O + SO2 H2SO4 + NaBr -> NaHSO4 + HBr HCl + KClO3 -> Cl2 + H2O + KCl HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2 H2SO4 + HI -> H2O + I2 + SO2 HCl + KMnO4 -> Cl2 + H2O + KCl + MnCl2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(