Advertisement
Thảo luận 5

Đốt cháy

Câu hỏi trắc nghiệm trong Sách giáo khoa 11

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Đốt cháy

Cho PTHH sau : 2 Mg + O2 2MgO

Nếu có 2 mol MgO được tạo thành thì số mol khí Oxi (O2 ) cần dùng là:

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. 2 mol
 • Câu B. 1 mol Đáp án đúng
 • Câu C. 3 mol
 • Câu D. 4 molNguồn nội dung

Sách giáo khoa 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Mg + O2 → 2MgO

Đánh giá

[ĐÁP ÁN] Cho PTHH sau : 2 Mg + O2 2MgO Nếu có 2 mol MgO được tạo thành thì số mol khí Oxi (O2 ) cần dùng là:

Tổng số sao của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Xếp hạng: 0 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

2Mg + O2 → 2MgO

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng cháy

Đốt cháy kim loại X trong oxi thu được oxit Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl loãng dư, thu
được dung dịch Z chứa hai muối. Kim loại X là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Mg
 • Câu B. Cr
 • Câu C. Fe
 • Câu D. Al

Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 6HCl + Cr2O3 → 3H2O + 2CrCl3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 → 2MgO 2HCl + MgO → H2O + MgCl2

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Đốt cháy

Cho PTHH sau : 2 Mg + O2 2MgO

Nếu có 2 mol MgO được tạo thành thì số mol khí Oxi (O2 ) cần dùng là:

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. 2 mol
 • Câu B. 1 mol
 • Câu C. 3 mol
 • Câu D. 4 mol

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Mg + O2 → 2MgO

Câu hỏi kết quả số #3

Kim loai magie

Cho PTHH sau : 2 Mg + O2 --> 2MgO

Nếu có 2 mol MgO được tạo thành thì số mol khí Oxi (O2 ) cần dùng là

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. 2 mol
 • Câu B. 1 mol
 • Câu C. 4 mol
 • Câu D. 3 mol

Nguồn nội dung

Sach giao khoa 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Mg + O2 → 2MgO

Câu hỏi kết quả số #4

Kim loai

Đốt cháy hòa toàn 15,4g hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Mg, Al thu được 25,1 g hỗn hợp các oxit Y. Hòa tan B bằng HCl 2M thì cần dùng thể tích là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 0,6 lít
 • Câu B. 0,525 lít
 • Câu C. 0,6125 lít
 • Câu D. 0,74 lít

Nguồn nội dung

Tai liệu luyện thi Đại học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Al + 3O2 → 2Al2O3 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 3Fe + 2O2 → Fe3O4 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 2Mg + O2 → 2MgO 2HCl + MgO → H2O + MgCl2

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Tìm chất

Dẫn khí SO2 qua 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 aM thu được 21,7 g kết tủa, thêm tiếp dung dịch NaOH đến dư vào lại thu thêm 10,85 gam kết tủa nữa. Tính a

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,75M
 • Câu B. 0,25M
 • Câu C. 0,5M
 • Câu D. 0,35M

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Câu hỏi kết quả số #2

Nhận biết

Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch H2SO4 loãng, Ba(OH)2, HCl

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Nâng cao

 • Câu A. Kim loại Cu
 • Câu B. Dung dịch BaCl2
 • Câu C. Dung dịch NaNO3
 • Câu D. Dung dịch NaOH

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4 H2SO4 + Ba(OH)2 → 2H2O + BaSO4


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 05:16:44pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(