Thảo luận 5

Điều chế NaOH

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT VĨNH CHÂN - PHÚ THỌ

Advertisement

Điều chế NaOH

Cách nào sau đây không điều chế được NaOH ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.
 • Câu B. Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3.
 • Câu C. Cho Na2O tác dụng với nước.
 • Câu D. Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. Đáp án đúngNguồn nội dung

THPT VĨNH CHÂN - PHÚ THỌ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH H2O + Na2O → 2NaOH 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Điều chế NaOH

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #1

Điều chế NaOH

Cách nào sau đây không điều chế được NaOH ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.
 • Câu B. Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3.
 • Câu C. Cho Na2O tác dụng với nước.
 • Câu D. Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

Nguồn nội dung

THPT VĨNH CHÂN - PHÚ THỌ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH H2O + Na2O → 2NaOH 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Chất kết tủa

Cho Ca(OH)2 vào dung dịch Na2CO3 hiện tượng hoá học là

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. không thấy hiện tượng.
 • Câu B. thấy xuất hiện kết tủa trắng.
 • Câu C. thấy có hiện tượng sủi bọt khí.
 • Câu D. thấy có kết tủa xanh tạo thành.

Nguồn nội dung

Chương trình Hóa học 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH

H2O + Na2O → 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #1

Bài toán kết tủa

Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 12,57% về khối lượng)
vào nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X, thu được 35,54
gam kết tủa. Giá trị của a là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,08
 • Câu B. 0,12
 • Câu C. 0,10
 • Câu D. 0,06

Nguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2 H2O + Na2O → 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ba(OH)2 + CuSO4 → Cu(OH)2 + BaSO4

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Điều chế NaOH

Cách nào sau đây không điều chế được NaOH ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.
 • Câu B. Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3.
 • Câu C. Cho Na2O tác dụng với nước.
 • Câu D. Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

Nguồn nội dung

THPT VĨNH CHÂN - PHÚ THỌ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH H2O + Na2O → 2NaOH 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #3

Hỗn hợp hòa tan tốt trong nước dư

Có 5 hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm 2 chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và
Fe2(SO4)3; KHSO4 và KHCO3; BaCl2 và CuSO4; Fe(NO3)2 và AgNO3. Số hỗn hợp có
thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra các chất tan tốt trong nước là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 4
 • Câu C. 3
 • Câu D. 2

Nguồn nội dung

THPT VĨNH CHÂN - PHÚ THỌ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Ag + Fe(NO3)3 Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 BaCl2 + CuSO4 → CuCl2 + BaSO4 H2O + Na2O → 2NaOH Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4 KHSO4 + KHCO3 → H2O + K2SO4 + CO2

Câu hỏi kết quả số #4

Phản ứng hóa học

Tiến hành các thí nghiệm sau :
(a) Ag vào HNO3 loãng.
(b) Cr vào HCl loãng, nóng.
(c) Fe vào H2SO4 loãng nguội.
(d) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.
(e) Cho Na2O vào dung dịch K2SO4.
(f) Cho Al2O3 vào dung dịch KHSO4.
Trong các thí nghiệm trên, số trường hợp xảy ra phản ứng là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 4
 • Câu C. 3
 • Câu D. 5

Nguồn nội dung

THPT VĨNH CHÂN - PHÚ THỌ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cr + 2HCl → H2 + CrCl2 Fe + H2SO4 → H2 + FeSO4 H2O + Na2O → 2NaOH 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO Al2O3 + 6KHSO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2SO4

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #1

Bài toán điện phân

Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu được dung dịch X. Hấp thụ CO2 dư vào X, thu được dung dịch chất Y. Cho Y tác dụng với Ca(OH)2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, tạo ra chất Z tan trong nước. Chất Z là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Ca(HCO3)2
 • Câu B. Na2CO3.
 • Câu C. NaOH.
 • Câu D. NaHCO3.

Nguồn nội dung

ĐỀ THAM KHẢO LẦN 3 - BỘ GD-ĐT

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

NaOH + CO2 → NaHCO3 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → CaCO3 + 2H2O + Na2CO3

Câu hỏi kết quả số #2

Phần trăm muối bị điện phân

Điện phân dung dịch chứa 23,4 gam muối ăn (với điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu được 2,5 lít dung dịch có pH=13. Phần trăm muối ăn bị điện phân là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 62,5%.
 • Câu B. 65%.
 • Câu C. 70%.
 • Câu D. 80%.

Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #3

Phương pháp điện phân dung dịch NaCl (có màng ngăn)

Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). Chất X là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Na2SO4.
 • Câu B. NaNO3.
 • Câu C. Na2CO3.
 • Câu D. NaCl.

Nguồn nội dung

ĐỀ THAM KHẢO LẦN 3 - BỘ GD-ĐT

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #4

Số thí nghiệm thu được đơn chất

Thực hiện các thí nghiệm sau
(1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư).
(2) Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, không màng ngăn xốp.
(3) Cho dung dịch KI vào dung dịch chứa Na2Cr2O7 và H2SO4.
(4) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3.
(5) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3.
Số thí nghiệm thu được đơn chất là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 4
 • Câu C. 5
 • Câu D. 3

Nguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 2NH3 + 2CrO3 → 3H2O + N2 + Cr2O3 H2SO4 + KI + Na2Cr2O7 → H2O + I2 + Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(SO4)3

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Xác định chất rắn cho qua khí CO sau phản ứng

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm FeO, CuO và MgO nung nóng, sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Thành phần chất rắn Y gồm ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. FeO, Cu, Mg.
 • Câu B. Fe, Cu, MgO.
 • Câu C. Fe, CuO, Mg.
 • Câu D. FeO, CuO, Mg.

Nguồn nội dung

THPT VĨNH CHÂN - PHÚ THỌ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

CO + CuO → Cu + CO2 CO + FeO → Fe + CO2

Câu hỏi kết quả số #2

Phản ứng tạo kết tủa

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí H2S qua dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường axit, đun nóng.
(2) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.
(3) Cho phèn chua vào dung dịch sôđa
(4) Cho vôi sống vào dung dịch Cu(NO3)2
(5) Cho AgNO3 dư vào dung dịch hỗn hợp Fe(NO3)3 và HCl
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 2

Nguồn nội dung

THPT VĨNH CHÂN - PHÚ THỌ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 3AgNO3 + Na3PO4 → 3NaNO3 + Ag3PO4 Al2(SO4)3 + 3H2O + 3Na2CO3 → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 + 3CO2 H2S + H2SO4 + K2Cr2O7 → H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3 CaO + Cu(NO3)2 + H2O → Ca(NO3)2 + Cu(OH)2


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 10:29:01pm