Điều chế clo

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách:

Lớp 11 Cơ bản

  • Câu A. Điện phân nóng chảy NaCl.
  • Câu B. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng. Đáp án đúng
  • Câu C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
  • Câu D. Cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.


Giải thích câu trả lời

Theo SGK lớp 10:

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

=> B.

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(