Thảo luận 3

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của Fe2(SO4)3

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của Fe2(SO4)3

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag. Đáp án đúng
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2FeCl3 + 3BaSO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Đánh giá

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của Fe2(SO4)3

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2FeCl3 + 3BaSO4

Câu hỏi kết quả số #1

Nhận biết

Cho các phương trình phản ứng sau, có bao nhiêu phương trình tạo ra chất khí?
CaOCl2 + H2O + CO2 ----> ;
SO2 + Ba(OH)2 ---> ;
KOH + NO2 --------> ;
CH3COOH + NH3 ----> ;
NaOH + CH2=CH-COONH4 ---> ;
H2SO4 + P ---------> ;
Fe + H2O ----> ;
FeCO3 + H2SO4 ----> ;
HCl + KHCO3 ----> ;
Fe2O3 + HI ----> ;
Mg(HCO3)2 ---t0----> ;
Br2 + C2H6 -------> ;
H2O + NO2 ----> ;
HCl + CH3CH(NH2)COONa -----> ;
HNO3 + Zn -----> ;
BaCl2 + Fe2(SO4)3 ----> ;Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 7
 • Câu C. 10
 • Câu D. 12

Nguồn nội dung

Tài liệu luyện thi ĐH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2FeCl3 + 3BaSO4 CH3COOH + NH3 → CH3COONH4 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO Fe + H2O → FeO + H2 2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2 5H2SO4 + 2P → 2H2O + 5SO2 + 2H3PO4 2KOH + 2NO2 → H2O + KNO2 + KNO3 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO HCl + KHCO3 → H2O + KCl + CO2 SO2 + Ba(OH)2 → H2O + BaSO3 Br2 + C2H6 → C2H5Br + HBr Fe2O3 + 6HI → 3H2O + I2 + 2FeI2 Mg(HCO3)2 → H2O + MgCO3 + CO2 HCl + CH3CH(NH2)COONa → NaCl + CH3CH(NH3Cl)COOH NaOH + CH2=CH-COONH4 → H2O + NH3 + CH2=CH-COONa

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của muối Fe2(SO4)3

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag.
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN LAM SƠN (THANH HÓA)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2FeCl3 + 3BaSO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Câu hỏi kết quả số #3

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của Fe2(SO4)3

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag.
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.

Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2FeCl3 + 3BaSO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

Câu hỏi kết quả số #1

Muối tác dụng với dung dịch NaOH

Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu xanh. Muối X là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. MgSO4
 • Câu B. FeSO4
 • Câu C. CuSO4
 • Câu D. Fe2(SO4)3.

Nguồn nội dung

THPT HÀ TRUNG - THANH HÓA

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2 2NaOH + MgSO4 → Mg(OH)2 + Na2SO4

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của muối Fe2(SO4)3

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag.
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN LAM SƠN (THANH HÓA)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2FeCl3 + 3BaSO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Câu hỏi kết quả số #3

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của Fe2(SO4)3

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag.
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.

Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2FeCl3 + 3BaSO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Câu hỏi kết quả số #1

Bài tập vận dụng dãy hoạt động hóa học của kim loại

Kim loại không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 là :

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe.
 • Câu B. Cu
 • Câu C. Ag
 • Câu D. Al

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT THANH HÓA - THPT QUẢNG XƯƠNG I

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4 Al + Fe2(SO4)3 → Al2(SO4)3 + FeSO4 Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Câu hỏi kết quả số #2

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của muối Fe2(SO4)3

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag.
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN LAM SƠN (THANH HÓA)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2FeCl3 + 3BaSO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Câu hỏi kết quả số #3

Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của Fe2(SO4)3

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag.
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.

Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2FeCl3 + 3BaSO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Câu hỏi kết quả số #4

Phương pháp tách bạc ra khỏi hỗn hợp kim loại

Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. HCl
 • Câu B. HNO3
 • Câu C. Fe2(SO4)3
 • Câu D. AgNO3

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG - MÃ ĐỀ 132

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4 Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Vận dụng tính chất hóa học của amin để giải quyết tình huống thực tế

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá với ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. nước muối.
 • Câu B. nước.
 • Câu C. giấm ăn.
 • Câu D. cồn.

Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Câu hỏi kết quả số #2

Xác định phân tử khối của amino axit

Cho 6,675 gam một amino axit X (phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH) tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 8,633 gam muối. Phân tử khối của X bằng ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 117.
 • Câu B. 89.
 • Câu C. 97.
 • Câu D. 75.

Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:03:09pm