Advertisement
Thảo luận 1

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng xà phòng hóa chất béo

Câu hỏi trắc nghiệm trong ĐỀ THI THỬ VĨNH PHÚC

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng xà phòng hóa chất béo

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CH3[CH2]16(COOH)3
 • Câu B. CH3[CH2]16COOH
 • Câu C. CH3[CH2]16(COONa)3
 • Câu D. CH3[CH2]16COONa Đáp án đúngNguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ VĨNH PHÚC

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

Đánh giá

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng xà phòng hóa chất béo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

Câu hỏi kết quả số #1

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng xà phòng hóa chất béo

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CH3[CH2]16(COOH)3
 • Câu B. CH3[CH2]16COOH
 • Câu C. CH3[CH2]16(COONa)3
 • Câu D. CH3[CH2]16COONa

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ VĨNH PHÚC

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

Advertisement

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Dạng toán liên quan tới phản ứng kim loại với HCl dư

Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H2 (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Gía trị của m là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 8,50
 • Câu B. 18,0
 • Câu C. 15,0
 • Câu D. 16,0

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ VĨNH PHÚC

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2HCl + Zn → H2 + ZnCl2

Câu hỏi kết quả số #2

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng kim loại với nước

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 4
 • Câu C. 3
 • Câu D. 1

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ VĨNH PHÚC

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 Fe + H2O → FeO + H2 2H2O + 2K → H2 + 2KOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 11:07:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(