Advertisement
Thảo luận 4

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng của dung dịch Pb2+ với kim loại

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT HOÀNG HOA THÁM - TPHCM

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng của dung dịch Pb2+ với kim loại

Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học

 • Câu A. 4
 • Câu B. 3 Đáp án đúng
 • Câu C. 2
 • Câu D. 1Nguồn nội dung

THPT HOÀNG HOA THÁM - TPHCM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Pb(NO3)2 + Zn → Pb + Zn(NO3)2 Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

Đánh giá

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng của dung dịch Pb2+ với kim loại

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Pb(NO3)2 + Zn → Pb + Zn(NO3)2

Câu hỏi kết quả số #1

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng của dung dịch Pb2+ với kim loại

Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học

 • Câu A. 4
 • Câu B. 3
 • Câu C. 2
 • Câu D. 1

Nguồn nội dung

THPT HOÀNG HOA THÁM - TPHCM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Pb(NO3)2 + Zn → Pb + Zn(NO3)2 Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

Advertisement

Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

Câu hỏi kết quả số #1

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng của dung dịch Pb2+ với kim loại

Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học

 • Câu A. 4
 • Câu B. 3
 • Câu C. 2
 • Câu D. 1

Nguồn nội dung

THPT HOÀNG HOA THÁM - TPHCM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Pb(NO3)2 + Zn → Pb + Zn(NO3)2 Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

Advertisement

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Câu hỏi lý thuyết về dãy điện hóa kim loại

Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe và Au.
 • Câu B. Al và Ag.
 • Câu C. Cr và Hg.
 • Câu D. Al và Fe

Nguồn nội dung

THPT HOÀNG HOA THÁM - TPHCM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3Cu(NO3)2 → 3Cu + 2Al(NO3)3 Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2

Câu hỏi kết quả số #2

Bài tập xác định khả năng Fe bị ăn mòn trước trong hợp kim

Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. II, III và IV.
 • Câu B. I, III và IV.
 • Câu C. I, II và III.
 • Câu D. I, II và IV.

Nguồn nội dung

THPT HOÀNG HOA THÁM - TPHCM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:14:29pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(