Advertisement
Thảo luận 5

Câu hỏi lý thuyết về Na2CO3

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Câu hỏi lý thuyết về Na2CO3

Nhận định nào sau đây là sai?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Dùng dung dịch Na2CO3 để làm mất tính cứng của nước nước cứng toàn phần.
 • Câu B. Na2CO3 là nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, xà phòng.
 • Câu C. Dùng dung dịch Na2CO3 để tẩy sạch vết dầu mỡ bám trên chi tiết máy.
 • Câu D. Na2CO3 là nguyên liệu chính dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát. Đáp án đúngNguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Đánh giá

Câu hỏi lý thuyết về Na2CO3

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Câu hỏi kết quả số #1

Kim loại kiềm thổ

Hỗn hợp rắn Ca(HCO3)2, NaOH và Ca(OH)2 có tỉ lệ số mol tương ứng lần lượt là 2 : 1 : 1. Khuấy kĩ hỗn hợp vào bình đựng nước dư. Sau phản ứng trong bình chứa ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CaCO3, NaHCO3.
 • Câu B. Na2CO3.
 • Câu C. NaHCO3.
 • Câu D. Ca(OH)2.

Nguồn nội dung

CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH - PHÚ YÊN

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + H2O + NaHCO3

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Bazo

Hoàn thành chuỗi phương trình:
CaO -> Ca(OH)2 -> H2O + X.
X là gì?

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. CaCO3
 • Câu B. Ca(HCO3)2
 • Câu C. FeCl2
 • Câu D. CaCl2

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu hỏi kết quả số #3

Phản ứng tạo chất khí

Trong các phản ứng hóa học dưới đây, có bao nhiêu phản ứng tạo ra chất khí?
Ba(OH)2 + KHCO3 ----> ;
H2O + CO2 -----> ;
H2O + Na + FeCl3 ----> ;
O2 + Fe(OH)2 ----> ;
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ----> ;
FeCl2 + NaOH ----> ;
Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 ----> ;
H2O + NH3 + CuSO4 ----> ;
HNO3 + NH3 ----> ;
Al2O3 + Ca(OH)2 ---->

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 7
 • Câu C. 6
 • Câu D. 3

Nguồn nội dung

Tai liệu luyện thi Đại học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al2O3 + Ca(OH)2 → H2O + Ca(AlO2)2 Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O 6H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2 O2 + 4Fe(OH)2 → 2Fe2O3 + 4H2O HNO3 + NH3 → NH4NO3 2H2O + 2NH3 + CuSO4 → (NH4)2SO4 + Cu(OH)2 Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 → CaCO3 + 2H2O + BaCO3 Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + KOH + BaCO3 FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2 6H2O + 6Na + 2FeCl3 → 3H2 + 6NaCl + 2Fe(OH)3

Câu hỏi kết quả số #4

Câu hỏi lý thuyết về Na2CO3

Nhận định nào sau đây là sai?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Dùng dung dịch Na2CO3 để làm mất tính cứng của nước nước cứng toàn phần.
 • Câu B. Na2CO3 là nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, xà phòng.
 • Câu C. Dùng dung dịch Na2CO3 để tẩy sạch vết dầu mỡ bám trên chi tiết máy.
 • Câu D. Na2CO3 là nguyên liệu chính dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát.

Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Câu hỏi kết quả số #1

Câu hỏi lý thuyết về nước cứng

Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng làm mềm nước cứng chứa nhiều Ca2+ và Cl-?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Ca(OH)2
 • Câu B. NaOH
 • Câu C. HCl
 • Câu D. Na2CO3

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT BẮC NINH - THPT THUẬN THÀNH I

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3 Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Câu hỏi lý thuyết về Na2CO3

Nhận định nào sau đây là sai?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Dùng dung dịch Na2CO3 để làm mất tính cứng của nước nước cứng toàn phần.
 • Câu B. Na2CO3 là nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, xà phòng.
 • Câu C. Dùng dung dịch Na2CO3 để tẩy sạch vết dầu mỡ bám trên chi tiết máy.
 • Câu D. Na2CO3 là nguyên liệu chính dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát.

Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Biện luận công thức dựa vào phản ứng thủy phân tripeptit

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X, thu được glyxin và alanin. Số đồng phân cấu tạo của X là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 4
 • Câu C. 5
 • Câu D. 6

Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Câu hỏi kết quả số #2

Bài tập Fe tác dụng với dung dịch HCl và FeCl3

Cho x mol bột Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và còn lại t mol kim loại không tan. Biểu thức liên hệ x, y, z, t là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2x = y + z + t
 • Câu B. x = y + z – t
 • Câu C. x = 3y + z – 2t
 • Câu D. 2x = y + z + 2t

Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-29 10:04:51pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(