Thảo luận 2

Bài toán liên quan tới tính chất hóa học của clo và hợp chất của clo

Câu hỏi trắc nghiệm trong SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - THPT YÊN LẠC

Advertisement

Bài toán liên quan tới tính chất hóa học của clo và hợp chất của clo

Cho 10,0 lít H2 và 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với nhau rồi hoà tan sản phẩm vào 385,4 gam nước ta thu được dung dịch X. Lấy 50,000g dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 7,175 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng giữa H2 và Cl2 là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 33,33%
 • Câu B. 45%
 • Câu C. 50%
 • Câu D. 66,67%. Đáp án đúngNguồn nội dung

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - THPT YÊN LẠC

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cl2 + H2 → 2HCl

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Bài toán liên quan tới tính chất hóa học của clo và hợp chất của clo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Cl2 + H2 → 2HCl

Câu hỏi kết quả số #1

Cân bằng hóa học

Cho các cân bằng:
1) H2 + I2(rắn) ←→ 2HI
2) N2 + 3H2 ←→ 2NH3
3) H2 + Cl2 ←→ 2HCl
4) 2SO2 (k) + O2 (k) ←→ 2SO3
5) SO2 + Cl2 ←→ SO2Cl2
Khi tăng áp suất chung của cả hệ số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận và
chiều nghịch lần lượt là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 32
 • Câu B. 31
 • Câu C. 24
 • Câu D. 25

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cl2 + H2 → 2HCl 3H2 + N2 → 2NH3 O2 + 2SO2 → 2SO3 H2 + I2 → 2HI Cl2 + SO2 → SO2Cl2

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Bài toán hiệu suất

Cho 11,2l H2 (đktc) tác dụng với 0,45 mol Cl2 thu được 0,6 mol HCl . Tính hiệu suất phản ứng .

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. 66,67%
 • Câu B. 34,33%
 • Câu C. 75%
 • Câu D. 35%

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cl2 + H2 → 2HCl

Câu hỏi kết quả số #3

Flo

Phản ứng nào tác dụng với hidro xảy ra ngay trong bóng tối, ở nhiệt độ rất thấp?

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. H2 + Cl2 --> 2HCl
 • Câu B. H2 + I2 --> 2HI
 • Câu C. H2 + F2 --> 2HF
 • Câu D. H2 + Br2 --> 2HBr

Nguồn nội dung

Chương trình Hóa học 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Br2 + H2 → 2HBr Cl2 + H2 → 2HCl H2 + I2 → 2HI 3Fe2O3 + H2 → H2O + 2Fe3O4

Câu hỏi kết quả số #4

Bài toán liên quan tới tính chất hóa học của clo và hợp chất của clo

Cho 10,0 lít H2 và 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với nhau rồi hoà tan sản phẩm vào 385,4 gam nước ta thu được dung dịch X. Lấy 50,000g dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 7,175 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng giữa H2 và Cl2 là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 33,33%
 • Câu B. 45%
 • Câu C. 50%
 • Câu D. 66,67%.

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - THPT YÊN LẠC

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cl2 + H2 → 2HCl

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Dạng toán kim loại phản ứng với dung dịch axit

Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp Mg, Al bằng 500ml dung dịch HCl 1M và H2SO4 loãng 0,28 M thu được dung dịch X va 8,736 lít H2. Cô cạn dung dịch X thu được khối lương muối là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 25,95 gam
 • Câu B. 38,93 gam
 • Câu C. 103,85 gam
 • Câu D. 77,86 gam

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - THPT YÊN LẠC

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Câu hỏi kết quả số #2

Dạng toán về kim loại phản ứng với dung dịch axit có tính oxi hóa mạnh

Cho 6,4 gam Cu vào bình chứa 500 ml dung dịch HCl 1M, sau đó cho tiếp 17 gam NaNO3 thấy thoát ra V lít khí NO ở (đktc). Tính V

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 1,12lít
 • Câu B. 11,2lít
 • Câu C. 22,4 lít
 • Câu D. 1,49 lít.

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - THPT YÊN LẠC

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 03:01:01am