Thảo luận 5

Bài toán liên quan tới phản ứng lên men glucozơ

Câu hỏi trắc nghiệm trong SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO LẦN 2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Bài toán liên quan tới phản ứng lên men glucozơ

Ancol etylic được điều chế từ tinh bộn bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bọ quá trình là 90%, hấp thụ toàn bộ lượng CO2, sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 400 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng dung dịch ban đầu là 259,2 gam. Giá trị của m là (H=1, C=12, O=16, Ca=40)

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 405
 • Câu B. 324
 • Câu C. 360
 • Câu D. 288 Đáp án đúngNguồn nội dung

SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO LẦN 2

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ba(OH)2 + CO2 → H2O + BaCO3

Đánh giá

Bài toán liên quan tới phản ứng lên men glucozơ

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Ba(OH)2 + CO2 → H2O + BaCO3

Câu hỏi kết quả số #1

m (g) rắn kết tủa

Sục 0,15 mol khí CO2 vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi kết thúc phản ứng, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là.

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 29,55 gam
 • Câu B. 39,40 gam
 • Câu C. 23,64 gam
 • Câu D. 19,70 gam

Nguồn nội dung

THPT NHÃ NAM - BẮC GIANG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ba(OH)2 + CO2 → H2O + BaCO3

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Khối lượng carbohidrat

Đốt cháy hoàn toàn (m) gam một cacbohiđrat (X) cần 13,44 lít O2 (đktc) sau đó đem hấp thụ
hoàn toàn sản phẩm cháy trong 200 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1,75M và Ba(OH)2 1M
thu được kết tủa có khối lượng là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 9,85 gam
 • Câu B. 39,4 gam
 • Câu C. 19,7 gam
 • Câu D. 29,55

Nguồn nội dung

ÔN LUYỆN THI CẤP TỐC HÓA HỌC - CÙ THANH TOÀN

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ba(OH)2 + CO2 → H2O + BaCO3 nO2 + Cn(H2O)m → mH2O + nCO2

Câu hỏi kết quả số #3

Bài toán kết tủa

Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 39,40 g
 • Câu B. 23,75 g
 • Câu C. 75,25 g
 • Câu D. 59,10 g

Nguồn nội dung

Đề thi thử THPTQG 2018

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

NaOH + CO2 → NaHCO3 Ba(OH)2 + CO2 → H2O + BaCO3

Câu hỏi kết quả số #4

Bài toán liên quan tới phản ứng CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 66,98
 • Câu B. 39,4
 • Câu C. 47,28
 • Câu D. 59,1

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ VĨNH PHÚC

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3 NaOH + CO2 → NaHCO3 Ba(OH)2 + CO2 → H2O + BaCO3

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng tráng bạc của este

Este có CTPT C4H8O2, tham gia phản ứng tráng bạc có tên là: (1) Etyl fomat; (2) metyl axetat; (3) propyl fomat; (4) isopropyl fomat; (5) etyl axetat

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 1, 3, 4
 • Câu B. 3, 4
 • Câu C. 2, 3, 4
 • Câu D. 1, 3, 5

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO LẦN 2

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Câu hỏi kết quả số #2

Câu hỏi lý thuyết về phản ứng của chất hữu cơ với dung dịch brom

Cho dãy các chất: stiren. Phenol, toluene, anilin, metyl amin. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch brom là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 3
 • Câu C. 4
 • Câu D. 2

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO LẦN 2

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3Br2 + C6H5OH → C6H2Br3OH + 3HBr 3Br2 + C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 01:44:36pm