Thảo luận 2

Bài toán liên quan tới phản ứng ete hóa

Câu hỏi trắc nghiệm trong ĐỀ THI THPTQG 2015 (MÃ ĐỀ 357)

Advertisement

Bài toán liên quan tới phản ứng ete hóa

Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức là X và Y (MX < MY), đồng đẳng kế tiếp nhau. đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư. đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 20% và 40%
 • Câu B. 40% và 30%
 • Câu C. 30% và 30%
 • Câu D. 50% và 20% Đáp án đúngNguồn nội dung

ĐỀ THI THPTQG 2015 (MÃ ĐỀ 357)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Bài toán liên quan tới phản ứng ete hóa

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Bài toán liên quan tới phản ứng thủy phân peptit

Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 3,36
 • Câu B. 3,12
 • Câu C. 2,97
 • Câu D. 2,76

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THPTQG 2015 (MÃ ĐỀ 357)

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2NaOH + C2H5NH3-OCO2-NH4 → 2H2O + Na2CO3 + NH3 + C2H5NH2 NaOH + C2H5NH3NO3 → H2O + NaNO3 + C2H5NH2

Câu hỏi kết quả số #2

Bài tập nhận biết các dung dịch vô cơ

Có 4 dd đựng trong 4 lọ hóa chất mất nhãn là (NH4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH, để nhận biết 4 chất lỏng trên, chỉ cần dùng dung dịch

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. BaCl2.
 • Câu B. NaOH.
 • Câu C. Ba(OH)2.
 • Câu D. AgNO3

Nguồn nội dung

THPT HOÀNG HOA THÁM - TPHCM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → H2O + 2NH3 + BaSO4 2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3 Ba(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 03:05:10am