Thảo luận 5

Bài toán kim loại Na tác dụng với dung dịch H2SO4 và HCl

Câu hỏi trắc nghiệm trong CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU - AN GIANG

Advertisement

Bài toán kim loại Na tác dụng với dung dịch H2SO4 và HCl

Hòa tan hoàn toàn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (dktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. giá trị của m gần nhất với

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 28
 • Câu B. 27
 • Câu C. 29 Đáp án đúng
 • Câu D. 30Nguồn nội dung

CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU - AN GIANG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2SO4 + 2Na → H2 + Na2SO4 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2HCl + 2Na → H2 + 2NaCl

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Bài toán kim loại Na tác dụng với dung dịch H2SO4 và HCl

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

H2SO4 + 2Na → H2 + Na2SO4

Câu hỏi kết quả số #1

Kim loại - Tính chất

Kim loại natri tác dụng với bao nhiêu chất sau: H2SO4, NaOH, O2, Cl2?

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 1
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3
 • Câu D. 4

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

4Na + O2 → 2Na2O H2SO4 + 2Na → H2 + Na2SO4

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Bài toán kim loại Na tác dụng với dung dịch H2SO4 và HCl

Hòa tan hoàn toàn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (dktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. giá trị của m gần nhất với

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 28
 • Câu B. 27
 • Câu C. 29
 • Câu D. 30

Nguồn nội dung

CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU - AN GIANG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2SO4 + 2Na → H2 + Na2SO4 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2HCl + 2Na → H2 + 2NaCl

Câu hỏi kết quả số #3

Bài toán kim loại Na tác dụng với dung dịch H2SO4 và HCl

Hòa tan hoàn toàn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (dktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. giá trị của m gần nhất với

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 28
 • Câu B. 27
 • Câu C. 29
 • Câu D. 30

Nguồn nội dung

CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU - AN GIANG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2SO4 + 2Na → H2 + Na2SO4 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng hóa học

Khi cho Na dư vào dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2, AlCl3 thì có hiện tượng
xảy ra ở cả 3 cốc là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Có kết tủa.
 • Câu B. Có khí thoát ra.
 • Câu C. Có kết tủa rồi tan.
 • Câu D. Không có hiện tượng gì.

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Kim loại M hóa trị l

Cho 0,46 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O, thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M l

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Li
 • Câu B. K
 • Câu C. Na
 • Câu D. Rb

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #3

Bài toán thể tích

Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu được dung dịch A và 6,72 lít khí (đkc). Thể tích dung dịch hỗn hơp H2SO4 0,5M và HCl 1M cần dùng để trung hòa dung dịch A là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,3 lít
 • Câu B. 0,2 lít
 • Câu C. 0,4 lít
 • Câu D. 0,5 lít

Nguồn nội dung

THPT PHƯƠNG SƠN - BẮC NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #4

Phản ứng hóa học

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư
(e) Nhiệt phân AgNO3
(f) Điện phân nóng chảy Al2O3
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3
 • Câu D. 5

Nguồn nội dung

THPT HÙNG VƯƠNG - QUẢNG BÌNH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3 CuO + H2 → Cu + H2O 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2Al2O3 → 4Al + 3O2 Fe2(SO4)3 + Mg → 2FeSO4 + MgSO4

2HCl + 2Na → H2 + 2NaCl

Câu hỏi kết quả số #1

Các chất tác dụng với HCl và NaOH

Dãy nào sau đây chỉ gồm các kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Al, Zn, Na.
 • Câu B. Al, Zn, Cr.
 • Câu C. Ba, Na, Cu.
 • Câu D. Mg, Zn, Cr.

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2016

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 2HCl + Zn → H2 + ZnCl2 2HCl + 2Na → H2 + 2NaCl 2Na + 2NaOH → H2O + 2Na2O 2H2O + 2NaOH + 2Zn → 3H2 + 2NaZnO2

Câu hỏi kết quả số #2

Bài toán kim loại Na tác dụng với dung dịch H2SO4 và HCl

Hòa tan hoàn toàn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (dktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. giá trị của m gần nhất với

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 28
 • Câu B. 27
 • Câu C. 29
 • Câu D. 30

Nguồn nội dung

CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU - AN GIANG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2SO4 + 2Na → H2 + Na2SO4 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2HCl + 2Na → H2 + 2NaCl

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Dạng bài đếm số phản ứng thu được chất rắn

Tiến hành các thí nghiệm sau : (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3 Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là :

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 3
 • Câu C. 1
 • Câu D. 4

Nguồn nội dung

CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU - AN GIANG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + KOH + BaCO3

Câu hỏi kết quả số #2

Bài toán kim loại Na tác dụng với dung dịch H2SO4 và HCl

Hòa tan hoàn toàn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (dktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. giá trị của m gần nhất với

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 28
 • Câu B. 27
 • Câu C. 29
 • Câu D. 30

Nguồn nội dung

CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU - AN GIANG

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2SO4 + 2Na → H2 + Na2SO4 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:03:34am