Thảo luận 5

Amoniac

Câu hỏi trắc nghiệm trong Sách giáo khoa lớp 11

Advertisement

Amoniac

Khi đun nóng NH4Cl sẽ thủy phân tạo thành?

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. N2
 • Câu B. N2O
 • Câu C. NH3 Đáp án đúng
 • Câu D. NONguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

NH4Cl → HCl + NH3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Amoniac

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

NH4Cl → HCl + NH3

Câu hỏi kết quả số #1

Thí nghiệm

Một chén sứ có khối lượng m1 gam. Cho vào chén một hợp chất X, cân lại thấy có khối lượng m2 gam. Nung chén đó trong không khí đến khối lượng không đổi, rồi để nguội chén, cân lại thấy nặng m3 gam, biết m1 < m3 < m2. Có bao nhiêu chất trong các chất cho sau đây thỏa mãn thí nghiệm trên: NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)2 và FeS2 ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 5
 • Câu B. 6
 • Câu C. 4
 • Câu D. 3

Nguồn nội dung

CHUYÊN KHTN - ĐH HÀ NỘI

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

O2 + 4Fe(OH)2 → 2Fe2O3 + 4H2O 2NaHCO3 → H2O + Na2CO3 + CO2 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2 NH4Cl → HCl + NH3 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Nhóm nito

Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH3?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NH4Cl, NH4NO3, NH4HCO3
 • Câu B. NH4Cl, NH4NO3, NH4NO2
 • Câu C. NH4Cl, CH3COONH4, (NH4)2CO3
 • Câu D. NH4NO3, NH4NO3, (NH4)2CO3

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

(NH4)2CO3 → H2O + 2NH3 + CO2 NH4Cl → HCl + NH3 (NH4)2CO3 → NH3 + NH4HCO3 CH3COONH4 → HCl + NH3

Câu hỏi kết quả số #3

Amoniac

Khi đun nóng NH4Cl sẽ thủy phân tạo thành?

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. N2
 • Câu B. N2O
 • Câu C. NH3
 • Câu D. NO

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

NH4Cl → HCl + NH3

Câu hỏi kết quả số #4

Phản ứng

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không đúng?

Phân loại câu hỏi

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. (NH4)2SO4 --t0--> H2SO4 + 2NH3
 • Câu B. NH4Cl → NH3 + HCl
 • Câu C. NH4NO3 ---t0---> NH3 + HNO3
 • Câu D. NH4NO2 → N2 + 2H2O

Nguồn nội dung

Chương trình Hóa học 11

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

(NH4)2SO4 → H2SO4 + 2NH3 NH4Cl → HCl + NH3 NH4NO2 → 2H2O + N2 NH4NO3 → 2H2O + N2O

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Cho chuỗi phương trinh chuyển hóa sau:
C2H4 ---> C2H5OH ----> C2H5Cl + X ---> NaCl ----> CH3CHO + Y ---> C2H5OH
X, Y lân lượt là

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. NaOH, H2
 • Câu B. NaOH, H2O
 • Câu C. C2H5OH , H2O
 • Câu D. H2O, NaOH

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

NaOH + C2H5Cl → C2H5OH + NaCl

Câu hỏi kết quả số #2

Halogen

Cho phản ứng: H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k). Ở nhiệt độ 4300C, hằng số cân bằng KC của phản ứng trên bằng 53,96. Đun nóng một bình kín dung tích không đổi 10 lít chứa 4,0 gam H2 và 406,4 gam I2. Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở 4300C, nồng độ của HI là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,275M.
 • Câu B. 0,320M.
 • Câu C. 0,225M.
 • Câu D. 0,151M.

Nguồn nội dung

Tuyển sinh Cao đẳng 2011

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2 + I2 → 2HI


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:30:51am