Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

O2 có tác dụng với NaOCl không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới O2 và NaOCl

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả O2 (oxi) tác dụng với NaOCl (Natri hypochlorit)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


O2 O O2 C Na O Cl N NaOCl
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

O2 (oxi)

Tên Tiếng Việt: oxi

Tất cả phương trình hóa học có O2 là chất tham gia


4Al + 3O2 → 2Al2O3O2 + 2Be → 2BeO2C + O2 → 2COC + O2 → CO22C2H2 + 5O2 → 2H2O + 4CO2C2H4 + 3O2 → 2H2O + 2CO2CH4 + 2O2 → 2H2O + CO22CO + O2 → 2CO24Cr + 12HCl + O2 → 2H2 + 2H2O + 4CrCl34Cr + 3O2 → 2Cr2O32H2O + O2 + 4Cr(OH)2 → 4Cr(OH)3O2 + 4Cr(OH)2 → 4H2O + 2Cr2O32Cu + 2H2SO4 + O2 → 2H2O + 2CuSO42Cu + O2 → 2CuO2O2 + Cu2S → 2CuO + SO23Fe + 2O2 → Fe3O42H2O + O2 + 4Fe(OH)2 → 4Fe(OH)3O2 + 4Fe(OH)2 → 2Fe2O3 + 4H2OO2 + 4Fe3O4 → 6Fe2O34FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO24FeO + O2 → 2Fe2O32H2SO4 + O2 + 4FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O2H2 + O2 → 2H2OO2 + 4HBr → 2Br2 + 2H2O4HCl + O2 → 2Cl2 + 2H2O4HI + O2 → 2H2O + 2I22Mg + O2 → 2MgO2Mn + O2 → 2MnON2 + O2 → 2NO4NH3 + 3O2 → 6H2O + 2N24NH3 + 5O2 → 6H2O + 4NO2NO + O2 → 2NO23O2 → 2O35O2 + 4P → 2P2O53O2 + 4P → 2P2O3O2 + S → SO2O2 + Si → SiO2O2 + 2SO2 → 2SO3O2 + 2Zn → 2ZnO4Fe + 2nH2O + 3O2 → 2Fe2O3.nH2O4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO25O2 + 2SiO2 + 2CuFeS2 → 2Cu + 4SO2 + 2FeSiO22CH3CHO + O2 → 2CH3COOHC2H5OH + O2 → CH3COOH + H2OO2 + 2H2SO3 → 2H2SO43O2 + 2ZnS → 2SO2 + 2ZnO4O2 + 2PH3 → 3H2O + P2O52O2 + SiH4 → 2H2O + SiO2C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO22CH4 + O2 → 2CO + 4H22Na + O2 → Na2O2O2 + 2Cu2O → 4CuO2Cr + O2 → 2CrOO2 + 4CrO → 2Cr2O34HCl + O2 + 4CrCl2 → 2H2O + 4CrCl35O2 + 4FeCu2S2 → 8CuO + 2Fe2O3 + 8SO24KOH + 2MnO2 + O2 → 2H2O + 2K2MnO42O2 + SiF4 → SiO2 + F2O2H2O + O2 + 2SO2 → 2H2SO4CH4 + O2 → H2O + HCHO13O2 + 4CuFeS2 → 4CuO + 2Fe2O3 + 8SO2O2 + CnH2n+2 → H2O + CO24FeCl2 + 4HCl + O2 → 2H2O + 4FeCl35O2 + C4H6Cl2 → 2H2O + 2HCl + 4CO24HCl + O2 + 2CH2=CH2 → 2H2O + 2ClCH2CH2ClO2 + CH3-CH2-OH → H2O + CH3-COOHC2H5OH + 3O2 → 3H2O + 2CO24FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO22C6H6 + 15O2 → 6H2O + 12CO24Ag + O2 → 2Ag2OO2 + PbS → SO2 + PbO5O2 + C3H8 → 4H2O + 3CO225O2 + 2C8H18 → 18H2O + 16CO215O2 + 2C7H6O2 → 6H2O + 14CO28(CH3COO)2Ca + 3O2 + 2Cr2O3 → 4H2O + 4Na2CrO4O2 + Na2B4O7 → 2NaBO2 + B2O3Cl2 + O2 + S → SCl2O3O2 + P4 → P4O65O2 + P4 → P4O102CH3CHO + O2 → H2O + (CH3CO)2OCH3CHO + O2 → CH3COOOHCH3COCH3 + 4O2 → 3H2O + 3CO2CH4 + O2 + CH3CN → 2H2O + C2H3CN3O2 + 2C6H5CH3 → 2H2O + 2C6H5COOHO2 + 2V2O4 → 2V2O5C4H6 + 7.5O2 → 3H2O + 4CO23O2 + 4Sb → 2Sb2O32NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2O + 2C6H5CNCH4 + 2Cl2 + O2 → 2H2O + CCl44CH4 + 2Cl2 + O2 → 4CH3Cl + 2H2O2CH4 + 2Cl2 + O2 → 2H2O + 2CH2Cl24CH4 + 6Cl2 + 3O2 → 6H2O + 4CHCl3H2O + O2 + Na2S2O4 → NaHSO3 + NaHSO4C2H4 + 1/2O2 → CH3CHOCa + 1/2O2 → CaO2Al2S3 + 9O2 → 2Al2O3 + 6SO26O2 + Al4C3 → 2Al2O3 + 3CO2O2 + 2Ba → 2BaO2BaO + O2 → 2BaO2O2 + BaH2 → BaO + H2OCa3P2 + 4O2 → Ca3(PO4)2CH3COOH + 2O2 → 2H2O + 2CO2O2 + CH3CH2OH → CH3COOH + H2OCuS + 2O2 → CuSO42CuS + 3O2 → 2CuO + 2SO213O2 + 4Fe(CO)5 → 2Fe2O3 + 20CO24Fe + 3O2 → 2Fe2O36FeO + O2 → 2Fe3O4FeS + 2O2 → FeSO4O2 + 2H → H2O22Hg + O2 → 2HgO3O2 + 2HgS → 2HgO + 2SO2O2 + 2HNO2 → 2HNO3K2S + 2O2 → K2SO4O2 + 2K2SO3 → 2K2SO42KNO2 + O2 → 2KNO3O2 + 2KH → 2KOHMn + O2 → MnO2Na2S + 2O2 → Na2SO42Na2S2O3 + O2 → 2Na2SO4 + 2S2Na2SO3 + O2 → 2Na2SO42NaNO2 + O2 → 2NaNO3O2 + 2NaH → 2NaOH2NH4NO2 + O2 → 2NH4NO35O2 + 4P → P4O102O2 + P4O6 → P4O10O2 + 2PBr3 → 2PBr3O2O2 + ZnS → ZnSO4O2 + 2N2O3 → 2N2O4O2 + 2Ni → 2NiO3O2 + 2NiS → 2SO2 + 2NiO4Li + O2 → 2Li2OO2 + Ti → TiO2O2 + 2Pb → 2PbO2O2 + CaS → CaSO44Cu + O2 → 2Cu2O2H2O + O2 + 2Zn → 2Zn(OH)22H2O + O2 + 2(NH4)2Sx → xS + 4NH4OHO2 + 2Cr2O3 → 4CrO23O2 + 2Cu2S → 2SO2 + 2Cu2O4Ag + 2O2 + 2SO2 → 2Ag2SO4O2 + 2PCl3 → 2POCl312O2 + C12H22O11 → 11H2O + 12CO2O2 + 2CCl4 → 2Cl2 + 2COCl22O2 + C2N2 → N2 + 2CO2O2 + 4HCN → 2H2O + 2C2N2O2 + CaH2 → CaO + H2OO2 + 2Cr2O3 + 4CaO2 → 4CaCrO4O2 + 2Cd → 2CdO2H2O + O2 + Cd → 2Cd(OH)23O2 + 2CdS → 2SO2 + 2CdOO2 + Ce → CeO2O2 + 2Ce2O3 → 4CeO25O2 + Co2(CO)8 → 8CO2 + 2CoO3O2 + Cr2S3 → 3SO2 + Cr2O33O2 + 2SiC → 2CO + 2SiO2Na2CO3 + 2O2 + SiC → Na2SiO3 + 2CO2O2 + 2CsH → 2CsOHO2 + Cs → CsO2O2 + Cs2O2 → 2CsO23O2 + 4CsOH → 2H2O + 4CsO22O2 + Cs2S → Cs2SO4O2 + 4Cs → 2Cs2O2Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)23O2 + 4Dy → 2Dy2O32H2O + O2 + 4CoS → 4CoSOH10O2 + 6CoS → 6SO2 + 2Co3O43O2 + 4Er → 2Er2O33O2 + 4Eu → 2Eu2O3O2 + 2NF3 → 2NOF3O2 + 2PF3 → 2POF3O2 + 2UF4 → UF6 + UO2F2 53O2 + 4Fe(C5H5)2 → 2Fe2O3 + 20H2O + 40CO22Fe + 2H2O + O2 → 2Fe(OH)24Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO33O2 + 4Ga → 2Ga2O39O2 + 2Ga2S3 → 6SO2 + 2Ga2O39O2 + 2In2S3 → 6SO2 + 2In2O33O2 + 4In → 2In2O32O2 + NaBH4 → 2H2O + NaBO23O2 + B2H6 → 3H2O + B2O39O2 + 2As2S3 → 6SO2 + 2As2O32O2 + PbS → PbSO4O2 + BaO2 → BaO4O2 + Na2O2 → 2NaO22Na2O + O2 → 2Na2O2O2 + 2SCl2 → 2SOCl2O2 + 2LiH → 2LiOHO2 + 2Cr2O3 + 4BaO2 → 4BaCrO4O2 + Ag2S → 2Ag + SO2O2 + 2KCN → 2KOCN3O2 + CS2 → 2SO2 + CO25O2 + 4V → 2V2O5O2 + 4VO2 → 2V2O5O2 + 2Sb2O3 → 2Sb2O43O2 + Fe3C → CO2 + Fe3O4O2 + 2Na2S2O4 → 2Na2S2O59O2 + 2C3H6 → 6H2O + 6CO29O2 + 2Cr(CO)6 → 2Cr2O3 + 12CO25O2 + 2SiO2 + 2FeCuS2 → 2Cu + 4SO2 + 2FeSiO32O2 + Li2S → Li2SO42H2O + O2 + 2Li2S → S + 4LiOHO2 + BaS → BaSO43O2 + 4Bi → 2Bi2O3O2 + 2Na2O2 + 2Bi2O3 → 4NaBiO39O2 + 2Bi2S3 → 6SO2 + 2Bi2O3O2 + 2Mg3N2 → 2N2 + 6MgOO2 + 2RbH → 2RbOH2O2 + Rb2S → Rb2SO4O2 + 2Zn + 8NH4OH → 6H2O + 2[Zn(NH3)4](OH)23O2 + P4 → 2P2O315O2 + P4S10 → 10SO2 + P4O10O2 + 2SF4 → 2SOF43O2 + 2H3As → 3H2O + As2O32N2 + O2 → 2N2O34O2 + 2LiAlH4 → Al2O3 + 4H2O + Li2O3O2 + 2Ca(CN)2 → 2CaCO3 + 2N2O2 + Cf → CfO23O2 + 4Cf → 2Cf2O33O2 + 4Rh → 2Rh2O33O2 + 2As → 2As2O3O2 + 2Cs → Cs2O23O2 + P4S3 → 3S + P4O6K + O2 → KO2O2 + K2O2 → 2KO2O2 + Se → SeO22H2O + O2 + (SCN)2 → H2SO4 + HCN + HNCSO2 + 2NaCN → 2NaOCN3O2 + SiS2 → SiO2 + 2SO22O2 + Be2C → 2BeO + CO2O2 + 4HF + 4UF3 → 2H2O + 4UF46H2O + O2 + 4UF3 → 4HF + 4UOF2.H2O2H2O + 12NaOH + O2 + 4UF3 → 12NaF + 4U(OH)4O2 + 4Fe(OH)2 → 2H2O + 4FeO(OH)6Fe + 8O2 + P4 → 2Fe3(PO4)2O2 + 2HCOOH → 2H2O + 2CO2O2 + N2H4 → 2H2O + N22O2 + N2H5Cl → 2H2O2 + HCl + N210H2O + 9O2 + 2Na2S5 → 6SO2 + 2Na2S2O3.5H2O12HCl + 3O2 + 4Bi → 6H2O + 4BiCl33O2 + 2Se → 2SeO3O2 + 6PbO → 2Pb3O4O2 + 6PbCO3 → 6CO2 + 2Pb3O4F2 + O2 → O2F22CH3OH + O2 → 2H2O + 2HCHO2Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu(OH)2 + CuCO33O2 + GeS2 → 2SO2 + GeO2O2 + Rb → RbO2Na2CO3 + O2 + Ag2Te → 2Ag + CO2 + Na2TeO3O2 + 2As2S5 → SO2 + 2As2O32NaOH + O2 + 2NaAsO2 → 2Na2HAsO4O2 + 2Na2TeO3 → 2Na2TeO43O2 + 4RhCl3 → 6Cl2 + 2Rh2O32K + O2 → K2O2O2 + ZrCl4 → 2Cl2 + ZrO2O2 + HfCl4 → 2Cl2 + HfO2O2 + 2Na2SeO3 → 2Na2SeO4O2 + Te → TeO2O2 + Ba(HS)2 → 2S + Ba(OH)25O2 + Sb2S3 → 3SO2 + Sb2O4O2 + 2Na2S2O5 → 2Na2SO4 + 2SO22O2 + GeH4 → 2H2O + GeO2O2 + Ge → GeO22O2 + GeS → SO2 + GeO2O2 + 4SiO → 2Si2O3O2 + 2SnO → 2SnO2O2 + 2BiCl3 → 2Cl2 + 2BiClO2O2 + 3Pb → Pb3O43O2 + 2H2CN2 → 2H2O + 2N2 + 2CO23O2 + SnS2 → 2SO2 + SnO24KOH + 3O2 + 2Ru → 2H2O + 2K2RuO4O2 + RuO2 → RuO43O2 + 2Ru → RuO4 + RuO23O2 + 2Os + 4KOH.H2O → 2H2O + 2K2[OsO2(OH)4]4H2O + 4O2 + P4 → 2H4P2O62H2O + O2 + 2Na2Te → 4NaOH + 2TeO2 + 2H2Se → 2H2O + 2Se2H2O + O2 + 4[Co(NH3)6]Cl2 → 4[Co(NH3)6]Cl2OH2CO + O2 → 2CoOO2 + 6CoO → 2Co3O43CO + 2O2 → Co3O44CaO + 3O2 + 2Cr2O3 → 4CaCrO4O2 + 4Ce(OH)3 → 6H2O + 4CeO29O2 + 2BI3 → B2O3 + 3I2O5O2 + 4Co(OH)2 → 2H2O + 4CoO(OH)9O2 + 2La2S3 → 6SO2 + 2La2O3O2 + 2GeCl2 → GeO2 + GeCl4O2 + HF → HfO2O2 + 4Rb → 2Rb2OO2 + Rb2O2 → 2RbO23O2 + 4RbOH → 2H2O + 4RbO2O2 + 3UO2 → U3O8O2 + 2U3O8 → 6UO34O2 + 3U → U3O83O2 + 2W → 2WO32O2 + WC → CO + WO32H2O + 3O2 + 4ReO2 → 4HReO42H2O + 7O2 + 4Re → 4HReO44NaOH + 7O2 + 4Re → 2H2O + 4NaReO44NaOH + 3O2 + 4ReO2 → 2H2O + 4NaReO44NaOH + 7O2 + 2Re2(CO)10 → 20CO + 2H2O + 4NaReO42Fe + 2H2O + O2 + 4CO2 → 2Fe(HCO3)22Fe + O2 → 2FeO3O2 + 2SbH3 → 3H2O + Sb2O3Na2O + O2 + Bi2O3 → 2NaBiO311O2 + 12Pr → 2Pr6O113,5O2 + 2Tc → Tc2O7O2 + 2Pd → 2PdOO2 + OsO2 → OsO43O2 + 4La → 2La2O3O2 + PtF6 → O2PtF62CH4 + 2NH3 + 3O2 → 6H2O + 2HCN4Au + 2H2O + O2 + 8NaCN → 4NaOH + 4Na[Au(CN)2]2C2H6 + 7O2 → 6H2O + 4CO22CH3COONa + 4O2 → 3H2O + Na2O + 4CO28O2 + C5H12 → 6H2O + 5CO2HCHO + O2 → H2O + CO22CH3CHO + 5O2 → 4H2O + 4CO2O2 + 2HCOONa → H2O + Na2CO3 + CO22HCHO + O2 → 2HCOOH2CH3Cl + 3O2 → 2H2O + 2HCl + 2CO25O2 + 2C4H10 → 4CH3COOH + 2H2O13O2 + 2C4H10 → 10H2O + 8CO25O2 + C4H4 → 2H2O + 4CO25O2 + 2CH3CH2CH2CH3 → 4CH3COOH + 2H2OO2 + C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH32Ca(HCO3)2 + O2 + 2SO2 → 2H2O + 4CO2 + 2CaSO4(4x+y)O2 + 2CxHy → yH2O + 2xCO2CH4 + O2 → C + 2H2O(x-y/4-1/2O2 + CxHyO → y/2H2O + xCO24Fe(NO3)2 + 4HNO3 + O2 → 2H2O + 4Fe(NO3)3(2x+y+2)O2 + 4CxHy(COOH)2 → (2y+4)H2O + (4x+8)CO22CaCO3 + O2 + 2SO2 → 2CO2 + 2CaSO44NaOH + 4NO2 + O2 → 2H2O + 4NaNO32I2 + 5O2 → 2I2O5CuS + O2 → Cu + SO2C6H5Cl + 7O2 → 2H2O + HCl + 6CO24CH4 + 3O2 → 2C2H2 + 6H2OFeS2 + 3O2 → SO2 + FeSO42CaO + O2 + 2SO2 → 2CaSO4O2 + 2CH3CH2CHO → 2CH3CH2COOHO2 + 2CH3CHOHCH3 → 2CH3COCH3 + 2H2OCu + H2S + O2 → CuS + H2OC6H5OH + 4O2 → 3H2O + 6CO212CH4 + 5H2O + 5O2 → 9CO + 29H2 + 3CO2O2 + HgS → Hg + SO27O2 + 2C2H5COOH → 6H2O + 6CO24Cr + 3O2 → 2Cr2O3CH3OH + O2 → H2O + HCOOH2H2O + O2 + 2Pb → 2Pb(OH)22H2O + 4NO2 + O2 → 4HNO34FeCO3 + 6H2O + O2 → 4CO2 + 4Fe(OH)34Ag + 2H2S + O2 → 2H2O + 2Ag2S4HCl + O2 + 4CrCl2 → 2H2O + 4CrCl32H2O + O2 + 4K2MnO4 → 4KMnO4 + 4KOH2H2O + O2 + 4TiCl3 → 4HCl + 4TiOCl2O2 + TiCl4 → 2Cl2 + TiO22O2 + C2H4O2 → 2H2O + 2CO26nO2 + (C6H10O5)n → 5nH2O + 6nCO2(3n-1)/2O2 + CnH2n-2 → (n-1)H2O + nCO2nO2 + CnH2n +3N → 0,5H2O + (n+1,5)CO2Cu + HCl + 1/2O2 → H2O + CuCl2CH3CHO + 1/2O2 → CH3COOH4C6H5NH2 + 31O2 → 14H2O + 2N2 + 24CO23O2 + 2N2O → 4NO27O2 + 2C3H6O2 → 6H2O + 6CO2O2 + CH2(CHO)2 → CH2(COOH)2C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2OCH3CHO + 0,5O2 → CH3COOHCu + H2O + O2 → Cu(OH)22H2O + 4NO2 + O2 → 4HNO3nO2 + Cn(H2O)m → mH2O + nCO2(3n-1-k)/2O2 + CnH2n+2-2kO2 → (n+1-k)H2O + nCO211/2O2 + C4H8O → 4H2O + 4CO2O2 + CnH(2n + 3)N → (n + 1,5)H2O + 0,5N2 + nCO2(x +y/4 - O2 + CxHyO → H2O + xCO21,5nO2 + CnH2n+2O → (n+1)H2O + nCO2O2 + CH3COOC2H5 → 4H2O + 4CO2O2 + 2CH2=CH2 → 2CH3CHO1/2O2 + CH2=CH2 → (CH2CH2)O5/2O2 + (CH2CH2)O → H2O + CO2CH4 + O2 → CH3OH + H2O19O2 + 2C6H14 → 14H2O + 12CO2H2O + 2Na2S + 2O2 → Na2S2O3 + 2NaOHO2 + Sn → SnO24NaOH + 3O2 + 4NaCrO2 → 2H2O + 4Na2CrO4O2 + 2CuCl2 → 2Cl2 + 2CuO8Na2CO3 + 7O2 + 4Fe(CrO2)2 → 2Fe2O3 + 8CO2 + 8Na2CrO4O2 + C2H5COOH → H2O + CO22H2S + O2 → 2H2O + 2S4Au + 3O2 → 2Au2O32Cl2 + 7O2 → 2Cl2O7C2H5OH + 1/2O2 → CH3CHO + H2O2N2 + 3O2 → 2N2O32N2 + 5O2 → 2N2O54Na + O2 → 2Na2OH2SO4 + O2 + CrSO4 → 2H2O + 2Cr2(SO4)33O2 + C2H3COOH → 2H2O + 3CO2O2 + P2O3 → P2O53x - 2yO2 + 4FexOy → 2xFe2O32H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

Tất cả phương trình hóa học có O2 là chất sản phẩm

2Ag + O3 → Ag2O + O2Ag2O + H2O2 → 2Ag + H2O + O22AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O22Ba(NO3)2 → 2BaO + 4NO2 + O2Ca(NO3)2 → O2 + Ca(NO2)22CaOCl2 → O2 + 2CaCl22CaSO4 → 2CaO + O2 + 2SO22CO2 → 2CO + O26H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O22Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O24CuO → O2 + 2Cu2O2H2O + 2CuSO4 → 2Cu + 2H2SO4 + O22F2 + 2H2O → O2 + 4HF4Fe(NO3)3 → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O22Fe2(SO4)3 → 2Fe2O3 + 6O2 + 6SO24FeSO4 → 2Fe2O3 + 4O2 + 4SO22H2O + 2FeSO4 → 2Fe + 2H2SO4 + O22H2O → 2H2 + O2H2O + 2KI + O3 → I2 + 2KOH + O25H2O2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 8H2O + 2MnSO4 + 5O2 + K2SO42HgO → 2Hg + O24HNO3 → 2H2O + 4NO2 + 4O22KClO3 → 2KCl + 3O22KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO42KNO3 → 2KNO2 + O22Mg(NO3)2 → 4NO2 + 4O2 + 2MgO2N2O → 2N2 + O22NaNO3 → 2NaNO2 + O22NH4NO3 → 4H2O + 2N2 + O22NO2 + O3 → N2O5 + 2O26Fe2O3 → O2 + 4Fe3O42NaClO → 2NaCl + O2NaClO2 → NaCl + O2Cl2 + H2O2 → 2HCl + O22H2O + 2Na2O2 → 4NaOH + 2O24NaOH → 2H2O + 4Na + O22Cl2 + 2H2O → 4HCl + O22Zn(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2ZnO2F2 + SiO2 → O2 + SiF4HClO → HCl + O22BaSO4 → 2BaO + O2 + 2SO22Pb(NO3)2 → 4NO2 + 4O2 + 2PbO2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O22Fe(NO3)2 → 2FeO + 4NO2 + O22Ag2O → 4Ag + O23H2O2 + 2KMnO4 → 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + 3O22KMnO4 + 2KOH → H2O + O2 + 2K2MnO44O3 + PbS → 4O2 + PbSO42CO2 + 2Na2O2 → 2Na2CO3 + O24NaNO2 → 2N2 + 2Na2O + 3O2Sb2O5 → O2 + Sb2O310F2 + 2Sb2O3 → 3O2 + 4SbF5KClO4 → KCl + 2O2Ca(ClO3)2 → 3O2 + CaCl22CO2 + Na2O2 + 2KO2 → K2CO3 + Na2CO3 + 2O22Al2(SO4)3 → 2Al2O3 + 3O2 + 6SO2Ba(NO3)2 → O2 + Ba(NO2)22BaO2 → 2BaO + O22CaO2 → 2CaO + O22Fe3O4 → 6FeO + O2CO + 2KO2 → K2CO3 + O24K2Cr2O7 → 3O2 + 2Cr2O3 + 4K2CrO42K2O2 → 2K2O + O2KBrO4 → KBr + 2O22KBrO3 → 2KBr + 3O22KHO2 → 2KOH + O22N2O5 → 4NO2 + O2CO + 2NaO2 → Na2CO3 + O22Na2O2 → 2Na2O + O22NaBrO3 → 3O2 + 2NaBr2NaIO3 → 2NaI + 3O22NaHO2 → 2NaOH + O22NO2 → 2NO + O2SO2 → O2 + S2Li2O2 → O2 + 2Li2O2PbO2 → O2 + 2PbO2Pb3O4 → O2 + 6PbO2Be(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2BeO2Cu2O → 4Cu + O22Ag2CO3 → 4Ag + O2 + 2CO24NaHSO3 → 2H2O + O2 + 2Na2S2O4Ag2SO4 → 2Ag + O2 + SO24Al(NO3)3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2Cl2 + 2AgClO3 → 2AgCl + O2 + 2ClO2Ca(ClO)2 → O2 + CaCl22H2O2 + Ca(ClO)2 → 2H2O + 2O2 + CaCl2H2SO4 + Ca(ClO)2 → 2HCl + O2 + CaSO42H2O + 2CaO2 → 2Ca(OH)2 + O22CdO → O2 + 2Cd2H2O + 4ClF → 2Cl2 + O2 + 4HFSiO2 + 4ClF → 2Cl2 + O2 + SiF42F2 + 4HClO4 → 2H2O + O2 + 4ClO3F4Al(OH)3 + 2CoSO4 → 6H2O + O2 + 2SO2 + 2CoAl2O46F2 + 4CoO(OH) → 2H2O + 3O2 + 4CoF310H2O + 4CoF3 → O2 + 4Co(OH)2 + 12HF8HNO3 + 4CoO(OH) → 6H2O + O2 + 4Co(NO3)25F2 + 2CrO3 → 3O2 + 2CrF52CsNO3 → O2 + 2CsNO22CsHO2 → O2 + 2CsOH2CsO2 → O2 + Cs2O22CsO3 → O2 + 2CsO2O3 + CsO2 → O2 + CsO3CO + 2CsO2 → O2 + Cs2CO32H2O + 4CsO2 → 3O2 + 4CsOH2CO2 + 4CsO2 → 3O2 + 2Cs2CO32CO2 + 2Cs2O2 → O2 + 2Cs2CO32Cs2O2 → O2 + 2Cs2O2D2O → O2 + 2D24N2O5 + 2CoF3 → O2 + 2Co(NO3)3 + 2NF32CoSO4 → O2 + 2SO2 + 2CoO2H2O + 2CoSO4 → 2CO + 2H2SO4 + O22NO2F → O2 + 2NOFO3 + NOF → O2 + NO2FNOF + OF2 → O2 + NF32OF2 → 2F2 + O2H2O + OF2 → O2 + 2HF2Xe + 2OF2 → O2 + 2XeF22NaOH + OF2 → H2O + O2 + 2NaF2H2O + 2KrF2 → O2 + 4HF + 2KrO2F2 → F2 + O2Xe + O2F2 → O2 + XeF24NaOH + 2O2F2 → 2H2O + 3O2 + 4NaF3F2 + UO2 → O2 + UF66F2 + 2UO3 → 3O2 + 2UF69F2 + U3O8 → 4O2 + 3UF66F2 + 2WO3 → 3O2 + 2F6WH2O2 + HClO → H2O + HCl + O22HOF → O2 + 2HF2H2SeO4 → O2 + 2H2SeO32H2SeO4 → 2H2O + O2 + 2SeO2H4XeO6 → 2H2O + O2 + XeO32H6TeO6 → 3H2O + O2 + 2TeO22H2O + 4HgCl2 → 4HCl + O2 + 2Hg2Cl22In2(SO4)3 → 3O2 + 6SO2 + 2In2O32MgSO4 → O2 + 2SO2 + 2MgO2O3 + BaO2 → O2 + Ba(O3)22V2O5 → O2 + 4VO22Sb2O4 → O2 + 2Sb2O32Sb2O5 → O2 + 2Sb2O43H2O2 + 2AuCl3 → 2Au + 6HCl + 3O22HBrO4 → O2 + 2HBrO34HBrO3 → 2Br2 + 2H2O + 5O2H2O2 + HBrO → H2O + O2 + HBrO3 + NOCl → O2 + NO2Cl4H2O + 4OF2 → O2 + 2O3 + 8HF3F2 + SO2 → O2 + SF62Bi2O4 → O2 + 2Bi2O3Ba(ClO3)2.H2O → BaCl2 + H2O + 3O22RbHO2 → O2 + 2RbOH2XeO3 → 3O2 + 2Xe2XeO4 → O2 + 2XeO33XeO4 → 3O2 + 2XeO3 + Xe4NaOH + O3 + XeO3 → 2H2O + O2 + Na4XeO6 2KIO3 → 2KI + 3O22KIO4 → O2 + 2KIO3KI + 3O3 → 3O2 + KIO32KBrO4 → O2 + 2KBrO3LiClO4 → 2O2 + LiCl2Rh2O3 → 3O2 + 4Rh3O3 + 2Rh → 3O2 + Rh2O3As2O5 → O2 + As2O32KO3 → O2 + 2KO2O3 + KO2 → O2 + KO3SO2 + 2KO2 → O2 + K2SO42NO2 + 2KO2 → 2KNO3 + O22SeO2 → O2 + 2SeO4LiNO3 → 4NO2 + O2 + 2Li2O2H2O + BrF → 2Br2 + O2 + 4HFSiO2 + 4BrF → 2Br2 + O2 + SiF42CO2 + 2Li2O2 → O2 + 2Li2CO3H2O2 + 2Hg(NO3)2 → 2HNO3 + O2 + Hg2(NO3)22O3 + 2H → O2 + 2HO2H2O + 2NaO2 → NaOH + O2 + NaHO22CO2 + 4KO2 → 2K2CO3 + 3O22H2O + 4CO2 + 4KO2 → 3O2 + 4KHCO34NaOH + 4NaMnO4 → 2H2O + O2 + 4Na2MnO42K3NO4 → 2K2O + 2KNO2 + O22SeO3 → O2 + 2SeO24H2O + 4K2FeO4 → 2Fe2O3 + 8KOH + 3O22N2O5 → 2N2 + 5O22Co3O4 → O2 + 6CoO4ClF3 + 6NaClO3 → 2Cl2 + 3O2 + 6NaF + 6ClO2F2H2O + 4CoF3 → O2 + 4CoF2 + 4HF2Cl2 + GeO2 → O2 + GeCl42Cl2O7 → 2Cl2 + 7O2XeO4 → 2O2 + Xe2H4XeO6 → 2H2O + O2 + 2H2XeO42H2O + XeOF4 → 3/2O2 + Xe + 4HFKClO2 → KCl + O22Na2SeO3 → 3O2 + 2Na2Se2TeO3 → O2 + 2TeO24Na2O2 + 2Na2TeO3 → O2 + 2Na6TeO6H2O + Na2TeO3 → 2NaOH + O2 + Te2RbNO3 → O2 + 2RbNO22H2O + 2K2O2 → 4KOH + O22NO → N2 + O2H2O + 2KO2 → KOH + O2 + KHO22Na2SeO4 → O2 + 2Na2SeO32TeO2 → O2 + 2TeO4KOH + 4K3[Fe(CN)6] → 2H2O + O2 + 4K4[Fe(CN)6]2H2O + 4NaO2 → 4NaOH + 3O22CO2 + 4NaO2 → 2Na2CO3 + 3O22HCl + 2NaO2 → H2O2 + 2NaCl + O22NaIO4 → O2 + 2NaIO3F2O + NOF → O2 + NF36Br2 + P4O6 → O2 + 4PBr3O4Cl2 + 2SiO → O2 + 2SiCl42HSO3F → 2O2 + 2SO2 + 2HF2F2 + Na2SO4 → O2 + 2NaF + SO2F22NiSO4 → O2 + 2SO2 + 2NiO2H2O + 2NiSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2NiNi(NO3)2 → O2 + Ni(NO2)22Ni(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2NiO2Ni(NO3)2.6H2O → 12H2O + 4NO2 + O2 + 2NiO6NiO + 4ClF3 → 2Cl2 + 3O2 + 6NiF24NiOOH → 2H2O + O2 + 4NiO4H2SO4 + 4NiOOH → 6H2O + O2 + 4NiSO44Ni(NO3)2.6H2O → 22H2O + 8NO2 + O2 + 4NiOOH2H2O + 2Li2O2 → O2 + 4LiOH2H2SO4 + 2Li2O2 → 2H2O + O2 + 2Li2SO42F2 + 2BeO → O2 + 2BeF23PbO2 → O2 + Pb3O44KOH + 2RuO4 → 2H2O + O2 + 2K2RuO412HCl + 2K2RuO4 → 6H2O + O2 + 2K2[RuCl6]RuO4 → O2 + RuO22H2O2 + RuO4 → 2H2O + 2O2 + RuO24KOH + 4RuO4 → 2H2O + O2 + 4KRuO42K2FeO4 → O2 + K3FeO4 + KFeO26H2O + 4K2FeO4 → 8KOH + 3O2 + 4FeO(OH)4KOH + 4K2FeO4 → 2H2O + O2 + 4K3FeO4H2SO4 + 4K2FeO4 → 2Fe2(SO4)3 + H2O + 3O2 + 4K2SO42Ce(NO3)3 → 6NO2 + O2 + 2CeO2H2O2 + 2Ce(NO3)3OH → 2H2O + O2 + 2Ce(NO3)32Ce(NO3)3.6H2O → 6H2O + 4NO2 + O2 + 2Ce(NO3)O2I2O5 → 2I2 + 5O22H5IO6 → 5H2O + O2 + I2O52F2 + 2I2O5 → O2 + 4IO2F12CoO(OH) → 6H2O + O2 + 4Co3O44H2SO4 + 4CoO(OH) → 6H2O + O2 + 4CoSO42H2O + 4CsO3 → 5O2 + 4CsOH4O3 + 4CsOH → 2H2O + O2 + 4CsO34HCl + 4CsO3 → 2H2O + 5O2 + 4CsCl4HCl + 2CsO3 → Cl2 + 2H2O + 2O2 + 2CsClH2O + 3CO2 + 4CsO3 → 5O2 + Cs2CO3 + 2CsHCO3H2O + 2CsO2 → O2 + CsOH + CsHO22H2O + 2Cs2O2 → O2 + 4CsOH2H2O + 2Cr2(SO4)3 → 2H2SO4 + O2 + 4CrSO42La2(SO4)3 → 3O2 + 6SO2 + 2La2O36F2 + P4O10 → 3O2 + 4POF3CO + 2RbO2 → O2 + Rb2CO32CO2 + 2Rb2O2 → O2 + 2Rb2CO32CO2 + 4RbO2 → 3O2 + 2Rb2CO32Rb2O2 → O2 + 2Rb2O2RbO2 → O2 + Rb2O2O3 + RbO2 → O2 + RbO32H2O + 4RbO2 → 3O2 + 4RbOHU3O8 → O2 + 3UO2U(SO4)2 → O2 + 2SO2 + UO26UO2(NO3)2 → 12NO2 + 4O2 + 2U3O86UO3 → O2 + 2U3O8Na4XeO6 → 2Na2O + 2O2 + Xe4NaOH + 2XeO3 → 2H2O + O2 + Xe + Na4XeO6 8HCl + 2Na4XeO6 → 4H2O + 8NaCl + O2 + 2XeO32Na3H2IO6 → 4NaOH + O2 + 2NaIO34Ga(NO3)3 → NO2 + 3O2 + 2Ga2O32K2H4TeO6 → 4H2O + O2 + 2K2TeO3HgSO4 → Hg + O2 + SO22In(NO3)3 → 4NO2 + O2 + 2In(NO3)O4In(NO3)3 → 12NO2 + 3O2 + 2In2O36H2O + 2In2(SO4)3 → 6H2SO4 + 3O2 + 4In2H2O + 4NaBiO3 → 4NaOH + 3O2 + 2Bi2O32Co(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2CoO4KNO3 + 2PdCl2 → 4KCl + 4NO2 + O2 + 2PdOOsO4 → O2 + OsO24O3 + 4RbOH → 2H2O + O2 + 4RbO32RbO3 → O2 + 2RbO2H2O + 3CO2 + 4RbO3 → 5O2 + Rb2CO3 + 2RbHCO34HCl + 4RbO3 → 2H2O + 5O2 + 4RbCl4HCl + 2RbO3 → Cl2 + 2H2O + O2 + 2RbClH2O + 2NaI + O3 → I2 + 2NaOH + O2H2O2 + KClO → H2O + KCl + O24C3H5O9N3 → 10H2O + 6N2 + O2 + 12CO25nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)nP2O5 → O2 + P2O3H2O2 + K2Cr2O7 → 2KOH + 2O2 + Cr2O33H2O2 + 2KMnO4 + 2KF + 10HF → 8H2O + 3O2 + 2K2MnF62Ca(NO3)2 → 2CaO + 4NO2 + O24HNO3 + 2PbO2 → 2H2O + O2 + 2Pb(NO3)22CH3OH → 2CH4 + O22HCl + O3 → Cl2 + H2O + O23MnO2 → O2 + Mn3O42NH4ClO4 → Cl2 + 4H2O + N2 + 2O22CuSO4 → 2CuO + O2 + 2SO22H2O2 → 2H2O + O28H2SO4 + 2KMnO4 + 5Na2O2 → 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + 5O2 + K2SO42H2O + 3H2O2 + 2K2FeO4 → 4KOH + 3O2 + 2Fe(OH)34H2O2 + 3H2SO4 + K2Cr2O7 → 7H2O + 4O2 + K2SO4 + 2CrSO43HCl + 2CO2 → 2O2 + C2H3Cl3H2 + O3 → H2O + O27H2O + 3H2SO4 + 2CrO5 → 10H2O + 7O2 + Cr2(SO4)32CuO → 2Cu + O22SO3 → O2 + 2SO2H2O2 + NaClO → H2O + NaCl + O22CH3COOH + Cu + 3H2O2 → 4H2O + O2 + (CH3COO)2Cu2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn2Al2O3 → 4Al + 3O2H2O2 + O3 → H2O + 2O22Cu2O → 4CuO + O2Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2 + O22Cl2 + TiO2 → O2 + TiCl4AgNO3 + H2O → Ag + HNO3 + O22Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O29Cl2 + 2Fe3O4 → 4O2 + 6FeCl33Cl2 + 2FeO → O2 + 2FeCl32F2 + 2H2O → O2 + 4HF2NaClO3 → 2NaCl + 3O22H2SO4 + 2MnO2 → 2H2O + 2MnSO4 + O24Cl2 + 2Fe2O3 → 4FeCl2 + 3O2H2O2 + MnO2 → 2O2 + H2MnH2O2 + MnO2 → H2O + O2 + MnO4KMnO4 + 4KOH → 2H2O + O2 + 4K2MnO4

NaOCl (Natri hypochlorit)

Tên Tiếng Việt: sodium hypochlorite

Tất cả phương trình hóa học có NaOCl là chất tham gia


H2O + 4NaOH + 2CoCl2. + NaOCl → 5NaCl + 2Co(OH)3

Tất cả phương trình hóa học có NaOCl là chất sản phẩm

2Ag + O3 → Ag2O + O2Ag2O + H2O2 → 2Ag + H2O + O22AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O22Ba(NO3)2 → 2BaO + 4NO2 + O2Ca(NO3)2 → O2 + Ca(NO2)22CaOCl2 → O2 + 2CaCl22CaSO4 → 2CaO + O2 + 2SO22CO2 → 2CO + O26H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O22Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O24CuO → O2 + 2Cu2O2H2O + 2CuSO4 → 2Cu + 2H2SO4 + O22F2 + 2H2O → O2 + 4HF4Fe(NO3)3 → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O22Fe2(SO4)3 → 2Fe2O3 + 6O2 + 6SO24FeSO4 → 2Fe2O3 + 4O2 + 4SO22H2O + 2FeSO4 → 2Fe + 2H2SO4 + O22H2O → 2H2 + O2H2O + 2KI + O3 → I2 + 2KOH + O25H2O2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 8H2O + 2MnSO4 + 5O2 + K2SO42HgO → 2Hg + O24HNO3 → 2H2O + 4NO2 + 4O22KClO3 → 2KCl + 3O22KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO42KNO3 → 2KNO2 + O22Mg(NO3)2 → 4NO2 + 4O2 + 2MgO2N2O → 2N2 + O22NaNO3 → 2NaNO2 + O22NH4NO3 → 4H2O + 2N2 + O22NO2 + O3 → N2O5 + 2O26Fe2O3 → O2 + 4Fe3O42NaClO → 2NaCl + O2NaClO2 → NaCl + O2Cl2 + H2O2 → 2HCl + O22H2O + 2Na2O2 → 4NaOH + 2O24NaOH → 2H2O + 4Na + O22Cl2 + 2H2O → 4HCl + O22Zn(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2ZnO2F2 + SiO2 → O2 + SiF4HClO → HCl + O22BaSO4 → 2BaO + O2 + 2SO22Pb(NO3)2 → 4NO2 + 4O2 + 2PbO2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O22Fe(NO3)2 → 2FeO + 4NO2 + O22Ag2O → 4Ag + O23H2O2 + 2KMnO4 → 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + 3O22KMnO4 + 2KOH → H2O + O2 + 2K2MnO44O3 + PbS → 4O2 + PbSO42CO2 + 2Na2O2 → 2Na2CO3 + O24NaNO2 → 2N2 + 2Na2O + 3O2Sb2O5 → O2 + Sb2O310F2 + 2Sb2O3 → 3O2 + 4SbF5KClO4 → KCl + 2O2Ca(ClO3)2 → 3O2 + CaCl22CO2 + Na2O2 + 2KO2 → K2CO3 + Na2CO3 + 2O22Al2(SO4)3 → 2Al2O3 + 3O2 + 6SO2Ba(NO3)2 → O2 + Ba(NO2)22BaO2 → 2BaO + O22CaO2 → 2CaO + O22Fe3O4 → 6FeO + O2CO + 2KO2 → K2CO3 + O24K2Cr2O7 → 3O2 + 2Cr2O3 + 4K2CrO42K2O2 → 2K2O + O2KBrO4 → KBr + 2O22KBrO3 → 2KBr + 3O22KHO2 → 2KOH + O22N2O5 → 4NO2 + O2CO + 2NaO2 → Na2CO3 + O22Na2O2 → 2Na2O + O22NaBrO3 → 3O2 + 2NaBr2NaIO3 → 2NaI + 3O22NaHO2 → 2NaOH + O22NO2 → 2NO + O2SO2 → O2 + S2Li2O2 → O2 + 2Li2O2PbO2 → O2 + 2PbO2Pb3O4 → O2 + 6PbO2Be(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2BeO2Cu2O → 4Cu + O22Ag2CO3 → 4Ag + O2 + 2CO24NaHSO3 → 2H2O + O2 + 2Na2S2O4Ag2SO4 → 2Ag + O2 + SO24Al(NO3)3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2Cl2 + 2AgClO3 → 2AgCl + O2 + 2ClO2Ca(ClO)2 → O2 + CaCl22H2O2 + Ca(ClO)2 → 2H2O + 2O2 + CaCl2H2SO4 + Ca(ClO)2 → 2HCl + O2 + CaSO42H2O + 2CaO2 → 2Ca(OH)2 + O22CdO → O2 + 2Cd2H2O + 4ClF → 2Cl2 + O2 + 4HFSiO2 + 4ClF → 2Cl2 + O2 + SiF42F2 + 4HClO4 → 2H2O + O2 + 4ClO3F4Al(OH)3 + 2CoSO4 → 6H2O + O2 + 2SO2 + 2CoAl2O46F2 + 4CoO(OH) → 2H2O + 3O2 + 4CoF310H2O + 4CoF3 → O2 + 4Co(OH)2 + 12HF8HNO3 + 4CoO(OH) → 6H2O + O2 + 4Co(NO3)25F2 + 2CrO3 → 3O2 + 2CrF52CsNO3 → O2 + 2CsNO22CsHO2 → O2 + 2CsOH2CsO2 → O2 + Cs2O22CsO3 → O2 + 2CsO2O3 + CsO2 → O2 + CsO3CO + 2CsO2 → O2 + Cs2CO32H2O + 4CsO2 → 3O2 + 4CsOH2CO2 + 4CsO2 → 3O2 + 2Cs2CO32CO2 + 2Cs2O2 → O2 + 2Cs2CO32Cs2O2 → O2 + 2Cs2O2D2O → O2 + 2D24N2O5 + 2CoF3 → O2 + 2Co(NO3)3 + 2NF32CoSO4 → O2 + 2SO2 + 2CoO2H2O + 2CoSO4 → 2CO + 2H2SO4 + O22NO2F → O2 + 2NOFO3 + NOF → O2 + NO2FNOF + OF2 → O2 + NF32OF2 → 2F2 + O2H2O + OF2 → O2 + 2HF2Xe + 2OF2 → O2 + 2XeF22NaOH + OF2 → H2O + O2 + 2NaF2H2O + 2KrF2 → O2 + 4HF + 2KrO2F2 → F2 + O2Xe + O2F2 → O2 + XeF24NaOH + 2O2F2 → 2H2O + 3O2 + 4NaF3F2 + UO2 → O2 + UF66F2 + 2UO3 → 3O2 + 2UF69F2 + U3O8 → 4O2 + 3UF66F2 + 2WO3 → 3O2 + 2F6WH2O2 + HClO → H2O + HCl + O22HOF → O2 + 2HF2H2SeO4 → O2 + 2H2SeO32H2SeO4 → 2H2O + O2 + 2SeO2H4XeO6 → 2H2O + O2 + XeO32H6TeO6 → 3H2O + O2 + 2TeO22H2O + 4HgCl2 → 4HCl + O2 + 2Hg2Cl22In2(SO4)3 → 3O2 + 6SO2 + 2In2O32MgSO4 → O2 + 2SO2 + 2MgO2O3 + BaO2 → O2 + Ba(O3)22V2O5 → O2 + 4VO22Sb2O4 → O2 + 2Sb2O32Sb2O5 → O2 + 2Sb2O43H2O2 + 2AuCl3 → 2Au + 6HCl + 3O22HBrO4 → O2 + 2HBrO34HBrO3 → 2Br2 + 2H2O + 5O2H2O2 + HBrO → H2O + O2 + HBrO3 + NOCl → O2 + NO2Cl4H2O + 4OF2 → O2 + 2O3 + 8HF3F2 + SO2 → O2 + SF62Bi2O4 → O2 + 2Bi2O3Ba(ClO3)2.H2O → BaCl2 + H2O + 3O22RbHO2 → O2 + 2RbOH2XeO3 → 3O2 + 2Xe2XeO4 → O2 + 2XeO33XeO4 → 3O2 + 2XeO3 + Xe4NaOH + O3 + XeO3 → 2H2O + O2 + Na4XeO6 2KIO3 → 2KI + 3O22KIO4 → O2 + 2KIO3KI + 3O3 → 3O2 + KIO32KBrO4 → O2 + 2KBrO3LiClO4 → 2O2 + LiCl2Rh2O3 → 3O2 + 4Rh3O3 + 2Rh → 3O2 + Rh2O3As2O5 → O2 + As2O32KO3 → O2 + 2KO2O3 + KO2 → O2 + KO3SO2 + 2KO2 → O2 + K2SO42NO2 + 2KO2 → 2KNO3 + O22SeO2 → O2 + 2SeO4LiNO3 → 4NO2 + O2 + 2Li2O2H2O + BrF → 2Br2 + O2 + 4HFSiO2 + 4BrF → 2Br2 + O2 + SiF42CO2 + 2Li2O2 → O2 + 2Li2CO3H2O2 + 2Hg(NO3)2 → 2HNO3 + O2 + Hg2(NO3)22O3 + 2H → O2 + 2HO2H2O + 2NaO2 → NaOH + O2 + NaHO22CO2 + 4KO2 → 2K2CO3 + 3O22H2O + 4CO2 + 4KO2 → 3O2 + 4KHCO34NaOH + 4NaMnO4 → 2H2O + O2 + 4Na2MnO42K3NO4 → 2K2O + 2KNO2 + O22SeO3 → O2 + 2SeO24H2O + 4K2FeO4 → 2Fe2O3 + 8KOH + 3O22N2O5 → 2N2 + 5O22Co3O4 → O2 + 6CoO4ClF3 + 6NaClO3 → 2Cl2 + 3O2 + 6NaF + 6ClO2F2H2O + 4CoF3 → O2 + 4CoF2 + 4HF2Cl2 + GeO2 → O2 + GeCl42Cl2O7 → 2Cl2 + 7O2XeO4 → 2O2 + Xe2H4XeO6 → 2H2O + O2 + 2H2XeO42H2O + XeOF4 → 3/2O2 + Xe + 4HFKClO2 → KCl + O22Na2SeO3 → 3O2 + 2Na2Se2TeO3 → O2 + 2TeO24Na2O2 + 2Na2TeO3 → O2 + 2Na6TeO6H2O + Na2TeO3 → 2NaOH + O2 + Te2RbNO3 → O2 + 2RbNO22H2O + 2K2O2 → 4KOH + O22NO → N2 + O2H2O + 2KO2 → KOH + O2 + KHO22Na2SeO4 → O2 + 2Na2SeO32TeO2 → O2 + 2TeO4KOH + 4K3[Fe(CN)6] → 2H2O + O2 + 4K4[Fe(CN)6]2H2O + 4NaO2 → 4NaOH + 3O22CO2 + 4NaO2 → 2Na2CO3 + 3O22HCl + 2NaO2 → H2O2 + 2NaCl + O22NaIO4 → O2 + 2NaIO3F2O + NOF → O2 + NF36Br2 + P4O6 → O2 + 4PBr3O4Cl2 + 2SiO → O2 + 2SiCl42HSO3F → 2O2 + 2SO2 + 2HF2F2 + Na2SO4 → O2 + 2NaF + SO2F22NiSO4 → O2 + 2SO2 + 2NiO2H2O + 2NiSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2NiNi(NO3)2 → O2 + Ni(NO2)22Ni(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2NiO2Ni(NO3)2.6H2O → 12H2O + 4NO2 + O2 + 2NiO6NiO + 4ClF3 → 2Cl2 + 3O2 + 6NiF24NiOOH → 2H2O + O2 + 4NiO4H2SO4 + 4NiOOH → 6H2O + O2 + 4NiSO44Ni(NO3)2.6H2O → 22H2O + 8NO2 + O2 + 4NiOOH2H2O + 2Li2O2 → O2 + 4LiOH2H2SO4 + 2Li2O2 → 2H2O + O2 + 2Li2SO42F2 + 2BeO → O2 + 2BeF23PbO2 → O2 + Pb3O44KOH + 2RuO4 → 2H2O + O2 + 2K2RuO412HCl + 2K2RuO4 → 6H2O + O2 + 2K2[RuCl6]RuO4 → O2 + RuO22H2O2 + RuO4 → 2H2O + 2O2 + RuO24KOH + 4RuO4 → 2H2O + O2 + 4KRuO42K2FeO4 → O2 + K3FeO4 + KFeO26H2O + 4K2FeO4 → 8KOH + 3O2 + 4FeO(OH)4KOH + 4K2FeO4 → 2H2O + O2 + 4K3FeO4H2SO4 + 4K2FeO4 → 2Fe2(SO4)3 + H2O + 3O2 + 4K2SO42Ce(NO3)3 → 6NO2 + O2 + 2CeO2H2O2 + 2Ce(NO3)3OH → 2H2O + O2 + 2Ce(NO3)32Ce(NO3)3.6H2O → 6H2O + 4NO2 + O2 + 2Ce(NO3)O2I2O5 → 2I2 + 5O22H5IO6 → 5H2O + O2 + I2O52F2 + 2I2O5 → O2 + 4IO2F12CoO(OH) → 6H2O + O2 + 4Co3O44H2SO4 + 4CoO(OH) → 6H2O + O2 + 4CoSO42H2O + 4CsO3 → 5O2 + 4CsOH4O3 + 4CsOH → 2H2O + O2 + 4CsO34HCl + 4CsO3 → 2H2O + 5O2 + 4CsCl4HCl + 2CsO3 → Cl2 + 2H2O + 2O2 + 2CsClH2O + 3CO2 + 4CsO3 → 5O2 + Cs2CO3 + 2CsHCO3H2O + 2CsO2 → O2 + CsOH + CsHO22H2O + 2Cs2O2 → O2 + 4CsOH2H2O + 2Cr2(SO4)3 → 2H2SO4 + O2 + 4CrSO42La2(SO4)3 → 3O2 + 6SO2 + 2La2O36F2 + P4O10 → 3O2 + 4POF3CO + 2RbO2 → O2 + Rb2CO32CO2 + 2Rb2O2 → O2 + 2Rb2CO32CO2 + 4RbO2 → 3O2 + 2Rb2CO32Rb2O2 → O2 + 2Rb2O2RbO2 → O2 + Rb2O2O3 + RbO2 → O2 + RbO32H2O + 4RbO2 → 3O2 + 4RbOHU3O8 → O2 + 3UO2U(SO4)2 → O2 + 2SO2 + UO26UO2(NO3)2 → 12NO2 + 4O2 + 2U3O86UO3 → O2 + 2U3O8Na4XeO6 → 2Na2O + 2O2 + Xe4NaOH + 2XeO3 → 2H2O + O2 + Xe + Na4XeO6 8HCl + 2Na4XeO6 → 4H2O + 8NaCl + O2 + 2XeO32Na3H2IO6 → 4NaOH + O2 + 2NaIO34Ga(NO3)3 → NO2 + 3O2 + 2Ga2O32K2H4TeO6 → 4H2O + O2 + 2K2TeO3HgSO4 → Hg + O2 + SO22In(NO3)3 → 4NO2 + O2 + 2In(NO3)O4In(NO3)3 → 12NO2 + 3O2 + 2In2O36H2O + 2In2(SO4)3 → 6H2SO4 + 3O2 + 4In2H2O + 4NaBiO3 → 4NaOH + 3O2 + 2Bi2O32Co(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2CoO4KNO3 + 2PdCl2 → 4KCl + 4NO2 + O2 + 2PdOOsO4 → O2 + OsO24O3 + 4RbOH → 2H2O + O2 + 4RbO32RbO3 → O2 + 2RbO2H2O + 3CO2 + 4RbO3 → 5O2 + Rb2CO3 + 2RbHCO34HCl + 4RbO3 → 2H2O + 5O2 + 4RbCl4HCl + 2RbO3 → Cl2 + 2H2O + O2 + 2RbClH2O + 2NaI + O3 → I2 + 2NaOH + O2H2O2 + KClO → H2O + KCl + O24C3H5O9N3 → 10H2O + 6N2 + O2 + 12CO25nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)nP2O5 → O2 + P2O3H2O2 + K2Cr2O7 → 2KOH + 2O2 + Cr2O33H2O2 + 2KMnO4 + 2KF + 10HF → 8H2O + 3O2 + 2K2MnF62Ca(NO3)2 → 2CaO + 4NO2 + O24HNO3 + 2PbO2 → 2H2O + O2 + 2Pb(NO3)22CH3OH → 2CH4 + O22HCl + O3 → Cl2 + H2O + O23MnO2 → O2 + Mn3O42NH4ClO4 → Cl2 + 4H2O + N2 + 2O22CuSO4 → 2CuO + O2 + 2SO22H2O2 → 2H2O + O28H2SO4 + 2KMnO4 + 5Na2O2 → 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + 5O2 + K2SO42H2O + 3H2O2 + 2K2FeO4 → 4KOH + 3O2 + 2Fe(OH)34H2O2 + 3H2SO4 + K2Cr2O7 → 7H2O + 4O2 + K2SO4 + 2CrSO43HCl + 2CO2 → 2O2 + C2H3Cl3H2 + O3 → H2O + O27H2O + 3H2SO4 + 2CrO5 → 10H2O + 7O2 + Cr2(SO4)32CuO → 2Cu + O22SO3 → O2 + 2SO2H2O2 + NaClO → H2O + NaCl + O22CH3COOH + Cu + 3H2O2 → 4H2O + O2 + (CH3COO)2Cu2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn2Al2O3 → 4Al + 3O2H2O2 + O3 → H2O + 2O22Cu2O → 4CuO + O2Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2 + O22Cl2 + TiO2 → O2 + TiCl4AgNO3 + H2O → Ag + HNO3 + O22Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O29Cl2 + 2Fe3O4 → 4O2 + 6FeCl33Cl2 + 2FeO → O2 + 2FeCl32F2 + 2H2O → O2 + 4HF2NaClO3 → 2NaCl + 3O22H2SO4 + 2MnO2 → 2H2O + 2MnSO4 + O24Cl2 + 2Fe2O3 → 4FeCl2 + 3O2H2O2 + MnO2 → 2O2 + H2MnH2O2 + MnO2 → H2O + O2 + MnO4KMnO4 + 4KOH → 2H2O + O2 + 4K2MnO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:56:59am