Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

KH có tác dụng với AgCN không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới KH và AgCN

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả KH (Kali hidrua) tác dụng với AgCN (Bạc cyanua)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


K KH H Ag C AgCN CN N
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

KH (Kali hidrua)

Tên Tiếng Việt: Kali hidrua

Tất cả phương trình hóa học có KH là chất tham gia


O2 + 2KH → 2KOHNH3 + KH → H2 + KNH2H2O + KH → H2 + KOH

Tất cả phương trình hóa học có KH là chất sản phẩm

H2 + 2K → 2KH

AgCN (Bạc cyanua)

Tên Tiếng Việt:

Tất cả phương trình hóa học có AgCN là chất tham gia


AgCN + NaCN → NaAg(CN)2

Tất cả phương trình hóa học có AgCN là chất sản phẩm

H2 + 2K → 2KH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 09:45:39am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(