Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

H4P2O7 có tác dụng với ZnO không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới H4P2O7 và ZnO

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả H4P2O7 (axit điphotphoric) tác dụng với ZnO (kẽm oxit)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


H4P2O7 P O H P2 NO Zn ZnO O N
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

H4P2O7 (axit điphotphoric)

Tên Tiếng Việt: axit điphotphoric

Tất cả phương trình hóa học có H4P2O7 là chất tham gia


H4P2O7 → H2O + 2HPO3H2O + H4P2O7 → 2H3PO4H4P2O7 + 2NH3 → (NH4)2H2P2O7H2O2 + H4P2O7 → H2O + H4P2O8H4P2O7 + 2NH3 → 2H2O + (NH4)2H2P2O7H4P2O7 + 4NaOH → 4H2O + Na4P2O7H4P2O7 + 2NaOH → 2H2O + Na2H2P2O74AgNO3 + H4P2O7 → 4HNO3 + Ag4P2O7

Tất cả phương trình hóa học có H4P2O7 là chất sản phẩm

2H3PO4 → H2O + H4P2O7P2O5 + 4H3PO4 → 3H4P2O72H2O + P2O5 → H4P2O7P4O10 + 8H3PO4 → 6H4P2O7

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 04:20:36pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(