Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Ca3N2 có tác dụng với MgCO3 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới Ca3N2 và MgCO3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả Ca3N2 (canxi nitrua) tác dụng với MgCO3 (Magie cacbonat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


C Ca Ca3N2 N2 N C CO Mg MgCO3 O3 CO3 O M
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

Ca3N2 (canxi nitrua)

Tên Tiếng Việt: canxi nitrua

Tất cả phương trình hóa học có Ca3N2 là chất tham gia


Ca3N2 + 3H2O → 3Ca(OH)2 + 2NH3

Tất cả phương trình hóa học có Ca3N2 là chất sản phẩm

3Ca + N2 → Ca3N2N2 + 3CaH2 → Ca3N2 + 3H26Ca + 2NH3 → Ca3N2 + 3CaH2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 01:49:14am