Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

BrF có tác dụng với K2RuO4 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới BrF và K2RuO4

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả BrF (Brom florua) tác dụng với K2RuO4 (Kali ruthenat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


B BrF Br F K O U K2RuO4 RuO4 Ru
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

BrF (Brom florua)

Tên Tiếng Việt: Brom florua

Tất cả phương trình hóa học có BrF là chất tham gia


3BrF → Br2 + BrF32NaOH + BrF → H2O + NaF + NaBrO2H2O + BrF → 2Br2 + O2 + 4HFSiO2 + 4BrF → 2Br2 + O2 + SiF46NaOH + 3BrF → 3H2O + 3NaF + NaBrO3 + 2NaBr

Tất cả phương trình hóa học có BrF là chất sản phẩm

Br2 + F2 → 2BrF

K2RuO4 (Kali ruthenat)

Tên Tiếng Việt: Potassium ruthenate

Tất cả phương trình hóa học có K2RuO4 là chất tham gia


H2O + KClO + K2RuO4 → KCl + 2KOH + RuO4H2O + KClO + 2K2RuO4 → KCl + 2KOH + 2KRuO4Cl2 + 2K2RuO4 → 2KCl + 2KRuO412HCl + 2K2RuO4 → 6H2O + O2 + 2K2[RuCl6]4HCl + 3K2RuO4 → 2H2O + 4KCl + 2KRuO4 + RuO2

Tất cả phương trình hóa học có K2RuO4 là chất sản phẩm

Br2 + F2 → 2BrF

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-16 04:22:53am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(