Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

BaCrO4 có tác dụng với KBrO3 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới BaCrO4 và KBrO3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả BaCrO4 (Bari cromat) tác dụng với KBrO3 (Kali bromat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


C Cr Ba B BaCrO4 O CrO Cr K KBr O3 B O KBrO3 Br BrO3
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

BaCrO4 (Bari cromat)

Tên Tiếng Việt: Bari cromat

Tất cả phương trình hóa học có BaCrO4 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có BaCrO4 là chất sản phẩm

BaCl2 + K2CrO4 → KCl + BaCrO4BaCl2 + H2O + K2Cr2O7 → 2HCl + K2CrO4 + BaCrO4Ba(NO3)2 + H2O + Na2Cr2O7 → 2HNO3 + Na2CrO4 + BaCrO4Ba(OH)2 + K2CrO4 → 2KOH + BaCrO4Ba(NO3)2 + 2K2CrO4 → 2KNO3 + BaCrO4O2 + 2Cr2O3 + 4BaO2 → 4BaCrO4K2Cr2O7 + 2Ba(OH)2 → H2O + 2KOH + 2BaCrO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 10:45:20am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(