Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Au(OH)3 có tác dụng với O2PtF6 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới Au(OH)3 và O2PtF6

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả Au(OH)3 (Vàng(III) hidroxit) tác dụng với O2PtF6 (Dioxygenyl hexafluoroplatinate)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


Au O H U OH Au(OH)3 O2 P Pt O F O2PtF6 PtF6 O2
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

Au(OH)3 (Vàng(III) hidroxit)

Tên Tiếng Việt: Vàng(III) hidroxit

Tất cả phương trình hóa học có Au(OH)3 là chất tham gia


6HCl + 2Au(OH)3 → 2Au + 3Cl2 + 6H2O

Tất cả phương trình hóa học có Au(OH)3 là chất sản phẩm

O2PtF6 (Dioxygenyl hexafluoroplatinate)

Tên Tiếng Việt: Oxygenyl hexafluoroplatinate(V)

Tất cả phương trình hóa học có O2PtF6 là chất tham gia


KF + O2PtF6 → KPtF6

Tất cả phương trình hóa học có O2PtF6 là chất sản phẩm


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-16 05:17:06am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(