Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

AgMnO4 có tác dụng với Ca(NbO3)2 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới AgMnO4 và Ca(NbO3)2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả AgMnO4 (Bạc permanganat) tác dụng với Ca(NbO3)2 (Canxi metaniobat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


Ag Mn NO MnO AgMnO4 O N MnO4 M C Ca O3 Ca(NbO3)2 B O BO3 N
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

AgMnO4 (Bạc permanganat)

Tên Tiếng Việt: Bạc permanganat

Tất cả phương trình hóa học có AgMnO4 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có AgMnO4 là chất sản phẩm

Ca(NbO3)2 (Canxi metaniobat)

Tên Tiếng Việt: Calcium metaniobate; Bismetaniobic acid calcium salt

Tất cả phương trình hóa học có Ca(NbO3)2 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có Ca(NbO3)2 là chất sản phẩm


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 08:35:16am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(