Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2 (hidro) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

C2H2 + H2C2H4

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Palladium (Pd).

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + H2 => C2H4  

Phương trình số #3

H2 + Co2(CO)82HCo(CO)4

Áp suất: Áp suất Dung môi: toluen

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Co2(CO)8 => HCo(CO)4  

Phương trình số #4

6H2 + P44PH3

Nhiệt độ: 300 - 360°C Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + P4 => PH3  

Phương trình số #5

3H2 + (C17H33COO)3C3H5(C17H35COO)3C3H5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + (C17H33COO)3C3H5 => (C17H35COO)3C3H5  

Phương trình số #6

2H2 + CH3CN → C2H5NH2

Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CH3CN => C2H5NH2  

Phương trình số #7

H2 + CaCl22HCl + CaH2

Nhiệt độ: 600-700; Xúc tác: Pt, Fe, Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CaCl2 => HCl + CaH2  

Phương trình số #8

2H2 + C6H5CHO → H2O + C6H5CH3

Xúc tác: Pd

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + C6H5CHO => H2O + C6H5CH3  

Phương trình số #9

4H2 + Na2SO44H2O + Na2S

Nhiệt độ: 550 - 600°C Xúc tác: Fe2O3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Na2SO4 => H2O + Na2S  

Phương trình số #10

3H2 + 2HCl + 2NO → 2(NH3OH)Cl

Nhiệt độ: 40°C Xúc tác: Pt, C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + HCl + NO => (NH3OH)Cl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:55:25am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(