Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cr là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cr (crom) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Cr + KClO3KCl + Cr2O3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + KClO3 => KCl + Cr2O3  

Phương trình số #3

3Cr + 8F22CrF5 + CrF5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + F2 => CrF5 + CrF5  

Advertisement

Phương trình số #4

2Cr + 6H2SO46H2O + 3SO2 + Cr2(SO4)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + H2SO4 => H2O + SO2 + Cr2(SO4)3  

Phương trình số #5

Cr + 6HNO33H2O + 2NO2 + Cr(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HNO3 => H2O + NO2 + Cr(NO3)3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cr + 2NaOH → 2Na + Cr(OH)2

Nhiệt độ: 600-800 độ C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + NaOH => Na + Cr(OH)2  

Phương trình số #7

Cr + 2H2O → H2 + Cr(OH)2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + H2O => H2 + Cr(OH)2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 06:58:42am