Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CO là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CO (cacbon oxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

5CO + 2Cu + ReBr32CuBr + Re(CO)5Br

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + Cu + ReBr3 => CuBr + Re(CO)5Br  

Phương trình số #3

3CO + 8HNO34H2O + 2NO + 3Co(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + HNO3 => H2O + NO + Co(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #4

CO + Na2O → 2Na + CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + Na2O => Na + CO2  

Phương trình số #5

CO + K2O → 2K + CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + K2O => K + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

CaO + COCa + CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + CO => Ca + CO2  

Phương trình số #7

BaO + COBa + CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaO + CO => Ba + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

CO + MgO → Mg + CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + MgO => Mg + CO2  

Phương trình số #9

Al2O3 + 3CO2Al + 3CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + CO => Al + CO2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:01:01am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(