Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CH2Cl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CH2Cl2 (Diclo Methan) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2Cl2 + CH2Cl2HCl + CHCl3

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CH2Cl2 => HCl + CHCl3  

Phương trình số #2

CH2Cl2 + 2Se → 2HCl + CSe2

Nhiệt độ: ~ 550

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH2Cl2 + Se => HCl + CSe2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-26 06:04:21am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(