Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Fe

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Fe (sắt) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Al + FeCl3AlCl3 + Fe

Nhiệt độ: 200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + FeCl3 => AlCl3 + Fe  

Phương trình số #3

Fe(C5H5)28C + 2CH4 + Fe + H2

Nhiệt độ: > 470

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(C5H5)2 => C + CH4 + Fe + H2  

Phương trình số #4

2C + Fe3O43Fe + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Fe3O4 => Fe + CO2  

Phương trình số #5

yH2 + FexOy → xFe + yH2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + FexOy => Fe + H2O  

Phương trình số #6

5Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + P => Fe + P2O5  

Phương trình số #7

2yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFe

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + FexOy => Al2O3 + Fe  

Phương trình số #8

Fe2(SO4)3 + 3Zn → 2Fe + 3ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(SO4)3 + Zn => Fe + ZnSO4  

Phương trình số #9

Fe2O3 + 3H22Fe + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + H2 => Fe + H2O  

Phương trình số #10

yCO + FexOy → xFe + yCO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + FexOy => Fe + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-26 06:12:13am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(