Xin vui lòng đợi trong giây lát

Từ Điển Phương Trình Hóa Học hiện đã có 6208 phương trình 2960 chất hóa học. Trong đó, người dùng đã đóng góp hơn 4346 phương trình.
uông khánh linh báo thiếu phương trình vào lúc 01-09-2015
Nguyễn Dịu báo thiếu phương trình vào lúc 01-09-2015
trần thị nhã tú báo thiếu phương trình vào lúc 30-08-2015
trần thị nhã tú báo thiếu phương trình vào lúc 30-08-2015

PhuongTrinhHoaHoc.com xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các bạn :)

Ứng Dụng Hóa Học Trên Điện Thoại Di Động

Bigchem
Bitchem2
Phương Trình Hóa Học Mobile
Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe2+ Co2+ Ni Sn Pb Fe3+/Fe H Cu Fe3+/Fe2+ Hg+ Ag Hg2+ Pt Au
Khi Con Nào Mua Áo Giáp Sắt Nên Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu

Kim loại mạnh Kim loại trung bình Kim loại yếu

Độ mạnh tính oxi hóa tăng dần ============> <============ Độ mạnh tính khử tăng dần
K+/K Na+/Na Mg2+/Mg Al3+/Al Zn2+/Zn Fe2+/Fe Ni2+/Ni Sn2+/Sn Pb2+/Pb 2H+/H2 Cu2+/Cu Ag+/Ag Au3+/Au
-2.93 -2.71 -2.37 -1.66 -0.76 -0.44 -0.26 -0.14 -0.13 0.00 +0.34 +0.80 +1.50
Bromua
Br
Carbonat
CO32−
Clorua
Cl
Clorat
ClO3
Hydroxit
OH
Nitrat
NO3
Ôxit
O2−
Phosphat
PO43−
Sulfat
SO42−
Dicromat
Cr2O72−
Amoni NH4+ T T T T T T - T T T
Bạc Ag+ K T K T - I K K I K
Canxi Ca2+ T K T T T T I K I K
Đồng(II) Cu2+ T - T T K T K K T K
Kali K+ T T T T T T T T T T
Kẽm Zn2+ T K T T K T K K T K
Natri Na+ T T T T T T T T T T
Magie Mg2+ T K T T K T K K T K
Nhôm Al3+ T - T T K T K K T K
Sắt (II) Fe2+ T K T T K T K K T K
Sắt(III) Fe3+ T - T T K T K K I K


Trạng thái tan của một số chất tại 1atm và nhiệt độ phòng (khoảng 293,15K = 25,15oC)


Hợp chất tan được trong nước

Hợp chất không tan được trong nước

Hợp chất ít tan

Hợp chất bị phân hủy hoặc không tồn tại trong nước

Những lời trao đổi không phù hợp hoặc với mục đích quảng cáo sẽ bị report với facebook là spam.