Từ Điển Phương Trình Hóa Học Trực Tuyến

Công cụ tìm kiếm phương trình hóa học của người Việt Nam

Xin vui lòng đợi trong giây lát

PhuongTrinhHoaHoc.com hiện đã có 5786 phương trình cùng 2822 chất hóa học
Nguyễn Văn Điệp báo thiếu phương trình vào lúc 30-07-2014
Dung Nguyễn cập nhật phương trình (NH4)3PO4 ...= Ag3(PO4) ... của Trương Vũ Thanh Hùng
Dung Nguyễn cập nhật phương trình P2O5 ...= K3PO4 ... của Uyên
Dung Nguyễn cập nhật phương trình CO2 ...= K2CO3 ... của Uyên