Ứng dụng

Ứng dụng Phương Trình Hoá Học trên Android / Iphone

Tác giả: Giáo Dục Sáng Tạo

Ứng dụng app được xây dựng bởi chính Giáo Dục Sáng Tạo với khả năng chạy offline, giao diện đơn giản dễ sử dụng cùng bộ cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên.

  • Nội dung được đóng góp và kiểm tra bởi hơn 200 ngàn học sinh khắc cả nước
  • Phương trình có hệ số được cân bằng ngay lập tức
  • Tốc độ tìm kiếm nhanh gấp hai lần mobile web

Phiên bản Android Phiên bản Iphone


Phương Trình Hóa Học Di Động

PhuongTrinhHoaHoc.com trên di động

Tác giả: Giáo Dục Sáng Tạo

Giao diện di động chạy trên nền web với những chức năng cần thiết cho việc tìm kiếm thông tin về phương trình hóa học.

Sử dụng


Bitchem2

BitChem 2 - Chemical Equation

Tác giả: Tăng Khải Hạnh

Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Bitchem2 được tác giả Tăng Khải Hạnh xây dựng với cơ sở dự liệu của PhuongTrinhHoaHoc.com đã có hơn 10,000 lượt tải.

Chức năng chính hiện tại là tìm kiếm và cân bằng phương trình hóa học. Trong năm 2016, tác giả dự tính sẽ còn nâng cấp, trang bị nhiều chức năng phong phú hơn nữa cho ứng dụng.

Phiên bản Android


Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D