Những gì bạn có thể mang đến cho cộng đồng...

Bạn sẽ có cơ hội đóng góp vào trong những website về hoá học được sử dụng bởi hơn 6 triệu học sinh từ lớp 8 tới lớp 12 với hơn 1,5 triệu lượt xem hàng tháng.

Những gì chúng mình có thể mang đến cho bạn...

Dù tham gia với tinh thần vì cộng động, chúng mình vẫn trả chi phí để cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các bạn

Chúng mình tri ân tất cả những cộng tác viên dù có một vài người chỉ đến một lần. Trong lúc còn đang cộng tác, hình đại diện của các bạn sẽ xuất hiện trên trang này

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D