Kết quả tìm kiếm chất hóa học ZnS - Trang 1

6 chất hóa học được tìm thấy:ZnS(kẽm sulfua), ZnSO3(Kẽm sunfit), ZnSO4(kẽm sulfat), ZnS2O4(kẽm dithionơ), ZnSiO3(Kẽm metasilicat), ZnSO4.7H2O(Kẽm sunfat heptahidrat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

ZnS

công thức rút gọn SZn


kẽm sulfua

zinc sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 97.4450

Khối lượng riêng (kg/m3) 4090

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1.185

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học ZnS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

ZnSO3

công thức rút gọn O3SZn


Kẽm sunfit

Zinc sulfite; Sulfurous acid zinc salt

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 145.4432

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnSO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

ZnSO4

công thức rút gọn O4SZn


kẽm sulfat

zinc sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 161.4426

Khối lượng riêng (kg/m3) 3540

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 740

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 680

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học ZnSO4

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

ZnS2O4

công thức rút gọn O4S2Zn


kẽm dithionơ

Dithionous acid zinc salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 193.5076

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnS2O4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

ZnSiO3

công thức rút gọn O3SiZn


Kẽm metasilicat

Zinc metasilicate(II); Metasilicic acid zinc salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 141.4637

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnSiO3
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

ZnSO4.7H2O

công thức rút gọn H14O11SZn


Kẽm sunfat heptahidrat

Zinc sulfate heptahydrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 287.5496

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnSO4.7H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 10:57:42am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(