Kết quả tìm kiếm chất hóa học Zn - Trang 1

49 chất hóa học được tìm thấy:Zn(kẽm), ZnO(kẽm oxit), ZnS(kẽm sulfua), F2Zn(Kẽm florua), ZnI2(Zinc iodide), ZnF2(Kẽm florua), ZnO2(Ion kẽm peroxid), ZnCO3(Kẽm cacbonat), ZnSO3(Kẽm sunfit), ZnBr2(Kẽm bromua),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Zn


kẽm

zinc

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 65.3800

Khối lượng riêng (kg/m3) 7140

Màu sắc Ánh kim bạc xám

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 907

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 419

Tính chất hóa học

Độ âm điện 1

Năng lượng ion hoá thứ nhất 906

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Zn

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

ZnO

công thức rút gọn OZn


kẽm oxit

zinc oxide

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 81.3794

Khối lượng riêng (kg/m3) 5606

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 2360

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1975

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học ZnO

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

ZnS

công thức rút gọn SZn


kẽm sulfua

zinc sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 97.4450

Khối lượng riêng (kg/m3) 4090

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1.185

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học ZnS

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

F2Zn


Kẽm florua

Zinc fluoride; Zinc difluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 103.3768

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất F2Zn

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

ZnI2

công thức rút gọn I2Zn


Zinc iodide

Zinc iodide; Zinc diiodide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 319.1889

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnI2
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

ZnF2

công thức rút gọn F2Zn


Kẽm florua

Zinc fluoride; Zinc difluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 103.3768

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnF2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

ZnO22-

công thức rút gọn O2Zn


Ion kẽm peroxid

Ion zinc peroxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 97.3788

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnO22-
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

ZnCO3

công thức rút gọn CO3Zn


Kẽm cacbonat

Zinc carbonate; Carbonic acid zinc salt; C.I.77950

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 125.3889

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnCO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

ZnSO3

công thức rút gọn O3SZn


Kẽm sunfit

Zinc sulfite; Sulfurous acid zinc salt

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 145.4432

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnSO3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

ZnBr2

công thức rút gọn Br2Zn


Kẽm bromua

Zinc bromide; Zinc dibromide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 225.1880

Khối lượng riêng (kg/m3) 4.2

Nhiệt độ sôi (°C) 697

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 394

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnBr2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-06 06:16:04am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(