Kết quả tìm kiếm chất hóa học SiO3 - Trang 1

17 chất hóa học được tìm thấy:K2SiO3(Kali metasilicat), MnSiO3(Mangan(II) Silicat), BaSiO3(Bari metasilicat), MgSiO3(Magie metasilicat), ZnSiO3(Kẽm metasilicat), CuSiO3(Đồng(II) silicat), PbSiO3(Chì metasilicat), H2SiO3(Axit metasilicic), CaSiO3(Canxi metasilicat), CdSiO3(Cadmi metasilicat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 7

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

K2SiO3

công thức rút gọn K2O3Si


Kali metasilicat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 154.2803

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2SiO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

MnSiO3

công thức rút gọn MnO3Si


Mangan(II) Silicat

Manganese metasilicate; Rhodonite; Metasilicic acid manganese(II) salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 131.0217

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất MnSiO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

BaSiO3

công thức rút gọn BaO3Si


Bari metasilicat

Barium metasilicate; Metasilicic acid barium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 213.4107

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BaSiO3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

MgSiO3

công thức rút gọn MgO3Si


Magie metasilicat

Magnesium metasilicate; Clinoenstatite; Metasilicic acid magnesium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 100.3887

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất MgSiO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

ZnSiO3

công thức rút gọn O3SiZn


Kẽm metasilicat

Zinc metasilicate(II); Metasilicic acid zinc salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 141.4637

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnSiO3
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

CuSiO3

công thức rút gọn CuO3Si


Đồng(II) silicat

Copper silicate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 139.6297

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CuSiO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

PbSiO3

công thức rút gọn O3PbSi


Chì metasilicat

Lead metasilicate; Lead(II) metasilicate; Alamosite; C.I.Pigment White 16; Lead silicon oxide; Lead silicon trioxide; C.I.77625; Lead Silicate; Metasilicic acid lead(II) salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 283.2837

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất PbSiO3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

H2SiO3

công thức rút gọn H2O3Si


Axit metasilicic

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 78.0996

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H2SiO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

CaSiO3

công thức rút gọn CaO3Si


Canxi metasilicat

Calcium metasilicate; Calcium silicate; Metasilicic acid calcium salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 116.1617

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CaSiO3

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

CdSiO3

công thức rút gọn CdO3Si


Cadmi metasilicat

Cadmium metasilicate; Metasilicic acid cadmium salt

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 188.4947

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CdSiO3


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 11:04:37am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(