Kết quả tìm kiếm chất hóa học SO4 - Trang 1

141 chất hóa học được tìm thấy:SO4(Ion sunfat), OsO4(Osmi tetroxit), VSO4(Vanadi(II) Sunfat), BeSO4(Beri sulfat), HgSO4(Thủy ngân(II) sunfat), CoSO4(Coban sunfat), MgSO4(Magie sunfat), (SO4)(Ion sunfat), PbSO4(Chì(II) sulfat), H2SO4(axit sulfuric),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

SO42-

công thức rút gọn O4S


Ion sunfat

Sulfate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 96.0626

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất SO42-

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

OsO4

công thức rút gọn O4Os


Osmi tetroxit

Osmium(VIII) oxide; Osmium tetroxide; RCRA waste number P-087; Osmium(VIII)tetraoxide; Osmic acid

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 254.2276

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất OsO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

VSO4

công thức rút gọn O4SV


Vanadi(II) Sunfat

Sulfuric acid vanadium(II) salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 147.0041

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất VSO4
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

BeSO4

công thức rút gọn BeO4S


Beri sulfat

beryllium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 105.0748

Khối lượng riêng (kg/m3) 2.5

Nhiệt độ sôi (°C) 2500

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 110

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BeSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

HgSO4

công thức rút gọn HgO4S


Thủy ngân(II) sunfat

Mercury(II) sulfate; Sulfuric acid mercury(II) salt; Mercuric sulfate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 296.6526

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HgSO4
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

CoSO4

công thức rút gọn CoO4S


Coban sunfat

Cobaltous sulfate; Cobalt sulfate; Cobalt(II) sulfate; Sulfuric acid cobalt(II) salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 154.9958

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CoSO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

MgSO4

công thức rút gọn MgO4S


Magie sunfat

magnesium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.3676

Khối lượng riêng (kg/m3) 2660

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1124

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học MgSO4

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

(SO4)2-

công thức rút gọn O4S


Ion sunfat

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 96.0626

Màu sắc hầu hết các muối sunfat không màu, dễ kết tinh và dễ tan trong nước trừ CaSO4 hơi ít tan, PbSO4, SrSO4 ít tan; BaSO4 không tan

Trạng thái thông thường khi kết tinh từ dung dịch, các sunfat ít tan tách ra ở dạng khan, còn các sunfat tan tách ra ở dạng hidrat

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học (SO4)

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

PbSO4

công thức rút gọn O4PbS


Chì(II) sulfat

C.I.77630; Anglislite; Fast White; Milk White; C.I.Pigment White 3; Sulfuric acid lead(II); Plumbous sulfate; Lead(II) sulfate; Freemans White Lead; NA-2291; Lead Bottoms; Mulhouse White; Sulfuric acid lead(II) salt; Anglesite

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 303.2626

Khối lượng riêng (kg/m3) 6290

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1087

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học PbSO4

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

H2SO4

công thức rút gọn H2O4S


axit sulfuric

sulfuric acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 98.0785

Khối lượng riêng (kg/m3) 1840

Màu sắc Dầu trong suốt, không màu, không mùi

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 338

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 10

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2SO4


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 05:33:41pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(