Kết quả tìm kiếm chất hóa học SO3 - Trang 1

56 chất hóa học được tìm thấy:SO3(sulfuarơ), CsO3(Cesium ozonide), SO3F(Ion florosunphat), H2SO3(Axit sulfurơ), BaSO3(Bari sulfit), HSO3F(Axit florosunfuric), MgSO3(Magne sulfit), ZnSO3(Kẽm sunfit), [SO3](Ion sunfit), FeSO3(Sắt(II) Sunfit),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

SO3

công thức rút gọn O3S


sulfuarơ

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 80.0632

Khối lượng riêng (kg/m3) 1920

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) 45

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 16

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học SO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

CsO3

công thức rút gọn CsO3


Cesium ozonide

Cesium ozonide

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 180.90365 ± 0.00090

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CsO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

SO3F-

công thức rút gọn FO3S


Ion florosunphat

Fluorosulphate ion

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 99.0616

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất SO3F-
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

H2SO3

công thức rút gọn H2O3S


Axit sulfurơ

sulfurous acid

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 82.0791

Khối lượng riêng (kg/m3) 1030

Màu sắc Không màu, mùi lưu huỳnh cay nồng

Trạng thái thông thường chất lỏng

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học H2SO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

BaSO3

công thức rút gọn BaO3S


Bari sulfit

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 217.3902

Khối lượng riêng (kg/m3) 4440

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học BaSO3

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

HSO3F

công thức rút gọn FHO3S


Axit florosunfuric

Fluoridosulfuric acid; Fluorosulfuric acid; Fluorosulfonic acid

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 100.0695

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HSO3F

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

MgSO3

công thức rút gọn MgO3S


Magne sulfit

Magnesium sulfite; Sulfurous acid magnesium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 104.3682

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất MgSO3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

ZnSO3

công thức rút gọn O3SZn


Kẽm sunfit

Zinc sulfite; Sulfurous acid zinc salt

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 145.4432

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnSO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

[SO3]2-

công thức rút gọn O3S


Ion sunfit

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 80.0632

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học [SO3]

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

FeSO3

công thức rút gọn FeO3S


Sắt(II) Sunfit

Iron(II) Sulfite

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 135.9082

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeSO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-01 04:40:50am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(