Kết quả tìm kiếm chất hóa học NaCl - Trang 1

9 chất hóa học được tìm thấy:NaCl(Natri Clorua), NaClO(Natri hypoclorit), NaClO3(Natri clorat), NaClO2(Natri clorit), NaClO4(Natri perclorat), NaCl.2H2O(Hydrohalite), NaClO.5H2O(Natri hypoclorit pentahidrat), NaClO2.3H2O(Natri clorit trihidrat), NaClO3.3H2O(Natri Clorat trihidrat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

NaCl

công thức rút gọn ClNa


Natri Clorua

sodium chloride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.4428

Khối lượng riêng (kg/m3) 2160

Màu sắc kết tinh màu trắng hay không màu

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1465

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 801

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaCl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

NaClO

công thức rút gọn ClNaO


Natri hypoclorit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 74.4422

Khối lượng riêng (kg/m3) 1110

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 101

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 18

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaClO

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

NaClO3

công thức rút gọn ClNaO3


Natri clorat

sodium chlorate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 106.4410

Khối lượng riêng (kg/m3) 2500

Màu sắc dạng rắn màu trắng; không mùi

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 248

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học NaClO3

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

NaClO2

công thức rút gọn ClNaO2


Natri clorit

Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 90.4416

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaClO2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

NaClO4

công thức rút gọn ClNaO4


Natri perclorat

Sodium perchlorate; Hyperchloric acid sodium salt

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 122.4404

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaClO4
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

NaCl.2H2O

công thức rút gọn ClH4NaO2


Hydrohalite

Hydrohalite

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 94.4733

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaCl.2H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

NaClO.5H2O

công thức rút gọn


Natri hypoclorit pentahidrat

Sodium hypochlorite pentahydrate

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaClO.5H2O
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

NaClO2.3H2O

công thức rút gọn


Natri clorit trihidrat

Sodium chlorite trihydrate

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaClO2.3H2O

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

NaClO3.3H2O

công thức rút gọn


Natri Clorat trihidrat

Sodium Chlorate trihydrate

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaClO3.3H2O
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 06:15:46pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(