Kết quả tìm kiếm chất hóa học Na2S - Trang 1

34 chất hóa học được tìm thấy:Na2S(natri sulfua), Na2S5(Dinatri pentasunfua), Na2Sx(Natri polysunfua), Na2Se(Natri selenua), Na2SO3(natri sulfit), Na2SO4(natri sulfat), Na2SiS3(Natri metasilicat), Na2S2O8(Natri peroxodisunfat), Na2S2O5(Natri pyrosulfit), Na2SnS3(Natri thiostannat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 1

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Na2S


natri sulfua

sodium sulfide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 78.0445

Khối lượng riêng (kg/m3) 1856

Màu sắc không màu, hút ẩm

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1176

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na2S

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

Na2S5

công thức rút gọn Na2S5


Dinatri pentasunfua

Disodium pentasulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 206.3045

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Na2S5

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

Na2Sx

công thức rút gọn


Natri polysunfua

Sodium polysulfide

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Na2Sx
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

Na2Se

công thức rút gọn Na2Se


Natri selenua

Sodium selenide; Selenodisodium; Disodio selenide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 124.9395

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Na2Se

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

Na2SO3

công thức rút gọn Na2O3S


natri sulfit

sodium sulfite

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 126.0427

Khối lượng riêng (kg/m3) 2633

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 33.4

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na2SO3

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

Na2SO4

công thức rút gọn Na2O4S


natri sulfat

sodium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 142.0421

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Na2SO4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

Na2SiS3

công thức rút gọn Na2S3Si


Natri metasilicat

Sodium metasilicate; Metasilicic acid disodium salt; Blue Meta; Crystamet; Drymet 59; Metso 2048; Metso 510; Metso Pentabead 20; Metso-Bead 2048; Orthosil; P-84; Purifeed 6N; Simet 5G; Simet A; Simet AG; Simet AP; Simet GA 5; SP-20; Starso

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 170.2600

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Na2SiS3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

Na2S2O8

công thức rút gọn Na2O8S2


Natri peroxodisunfat

Sodium peroxodisulfate; Persulfuric acid sodium salt; Peroxodisulfuric acid disodium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 238.1047

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Na2S2O8

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

Na2S2O5

công thức rút gọn Na2O5S2


Natri pyrosulfit

Sodium pyrosulfite; Disulfurous acid disodium salt; Sodium metasulfite

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 190.1065

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Na2S2O5
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

Na2SnS3

công thức rút gọn Na2S3Sn


Natri thiostannat

Sodium thiostannate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 260.8845

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Na2SnS3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-01 05:25:33am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(