Kết quả tìm kiếm chất hóa học Mg - Trang 1

50 chất hóa học được tìm thấy:Mg(magie), MgS(Magie sunfua), FMg(Magie monoflorua), MgO(Magie oxit), MgC2(Magie Cacbua), MgI2(Magie iodua), MgBr(Magie bromua), F2Mg(Magie florua), MgF2(Magie florua), Mg2C3(Magie cacbua),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 6

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Mg


magie

magnesium

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 24.30500 ± 0.00060

Khối lượng riêng (kg/m3) 1584

Màu sắc Ánh kim xám

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1091

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 650

Tính chất hóa học

Độ âm điện 1

Năng lượng ion hoá thứ nhất 737

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Mg

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

MgS


Magie sunfua

Magnesium sulfide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 56.3700

Khối lượng riêng (kg/m3) 2.68

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất MgS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

FMg


Magie monoflorua

Magnesium monofluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 43.30340 ± 0.00060

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FMg
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

MgO


Magie oxit

magnesium oxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 40.30440 ± 0.00090

Khối lượng riêng (kg/m3) 3580

Màu sắc Bột trắng; Mùi Không mùi

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 3600

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 2852

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học MgO

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

MgC2

công thức rút gọn C2Mg


Magie Cacbua

Magnesium carbide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 48.3264

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất MgC2
Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

MgI2

công thức rút gọn I2Mg


Magie iodua

Magnesium iodide; Magnesium diiodide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 278.11394 ± 0.00066

Khối lượng riêng (kg/m3) 4430

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 637

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học MgI2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

MgBr

công thức rút gọn BrMg


Magie bromua

Magnesium bromide; Magnesium dibromide; Dibromomagnesium; Bromomagnesium bromide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 104.2090

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất MgBr
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

F2Mg


Magie florua

Magnesium fluoride; Sellaite; Magnesium difluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 62.30181 ± 0.00060

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất F2Mg

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

MgF2

công thức rút gọn F2Mg


Magie florua

Magnesium fluoride; Sellaite; Magnesium difluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 62.30181 ± 0.00060

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất MgF2
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

Mg2C3

công thức rút gọn C3Mg2


Magie cacbua

Magnesium carbide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 84.6421

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Mg2C3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 04:06:38pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(