Kết quả tìm kiếm chất hóa học K2S - Trang 1

17 chất hóa học được tìm thấy:K2S(kali sulfua), K2S2(Dikali disunfua), K2SO4(kali sunfat), K2SO3(Kali sunfit), K2SO4(Kali sunfat), K2SiO3(Kali metasilicat), K2S5O6(Kali pentathionat), K2S2O8(Kali disulfat), K2SeO4(Kali selenat), K2S2O3(Kali thiosunfat),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

K2S


kali sulfua

potassium sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 110.2616

Khối lượng riêng (kg/m3) 1740

Màu sắc nguyên chất: không màu; có tạp chất: màu vàng nâu

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 912

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 840

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2S

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

K2S2

công thức rút gọn K2S2


Dikali disunfua

Dipotassium disulfide

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 142.3266

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất K2S2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

K2SO4

công thức rút gọn K2O4S


kali sunfat

potassium sulfate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 174.2592

Khối lượng riêng (kg/m3) 2

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn kết tinh

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2SO4

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

K2SO3

công thức rút gọn K2O3S


Kali sunfit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 158.2598

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2SO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

K2SO4

công thức rút gọn K2O4S


Kali sunfat

potassium sulfate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 174.2592

Khối lượng riêng (kg/m3) 2660

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn kết tinh

Nhiệt độ sôi (°C) 1689

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1069

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2SO4

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

K2SiO3

công thức rút gọn K2O3Si


Kali metasilicat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 154.2803

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2SiO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

K2S5O6

công thức rút gọn K2O6S5


Kali pentathionat

Potassium pentathionate; Pentathionic acid dipotassium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 334.5180

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất K2S5O6
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

K2S2O8

công thức rút gọn K2O8S2


Kali disulfat

Potassium peroxodisulfate; Potassium persulfate; Peroxodisulfuric acid dipotassium salt; Virkon S

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 270.3218

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2S2O8

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

K2SeO4

công thức rút gọn K2O4Se


Kali selenat

Potassium selenate; Selenic acid dipotassium salt

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 221.1542

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất K2SeO4
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

K2S2O3

công thức rút gọn K2O3S2


Kali thiosunfat

Potassium thiosulfate; Thiosulfuric acid dipotassium salt

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 190.3248

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất K2S2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 06:16:46pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(