Advertisement

Kết quả tìm kiếm chất hóa học K - Trang 1

186 chất hóa học được tìm thấy:K(kali), KH(Kali hidrua), Kr(Krypton), KF(Potassium fluoride), KI(kali iodua), KI(kali iodua), KO3(Postassium ozonide), KSH(Kali hidrosunfua), KO2(Kali dioxit), K2O(kali oxit),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 5

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

K


kali

potassium

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 39.09830 ± 0.00010

Khối lượng riêng (kg/m3) 862

Màu sắc Ánh kim trắng bạc

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 759

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 63

Tính chất hóa học

Năng lượng ion hoá thứ nhất 418

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

KH

công thức rút gọn HK


Kali hidrua

Potassium hydride; Hydrogen potassium salt

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 40.10624 ± 0.00017

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất KH
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

Kr


Krypton

Krypton

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 83.7980

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Kr
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

KF

công thức rút gọn FK


Potassium fluoride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.09670 ± 0.00010

Khối lượng riêng (kg/m3) 2480

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1.502

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 858

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KF

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

KI

công thức rút gọn IK


kali iodua

potassium iodide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 166.00277 ± 0.00013

Khối lượng riêng (kg/m3) 3123

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1330

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 681

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học KI

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

KI

công thức rút gọn IK


kali iodua

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 166.00277 ± 0.00013

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất KI
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

KO3

công thức rút gọn KO3


Postassium ozonide

Postassium ozonide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 87.0965

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất KO3
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

KSH

công thức rút gọn HKS


Kali hidrosunfua

Potassium hydrogensulfide; Potassium hydrosulfide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 72.1712

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.68

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 455

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất KSH
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

KO2

công thức rút gọn KO2


Kali dioxit

Potassium superoxide; Potassium hyperoxide; Potassium dioxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 71.09710 ± 0.00070

Màu sắc Vàng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 560

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất KO2
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

K2O


kali oxit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 94.19600 ± 0.00050

Khối lượng riêng (kg/m3) 2320

Màu sắc màu vàng nhạt, không mùi

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 740

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học K2O

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-04 05:58:50pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(