Kết quả tìm kiếm chất hóa học Hg - Trang 1

62 chất hóa học được tìm thấy:Hg(thủy ngân), HgS(Thủy ngân(II) sunfua), HgO(thủy ngân oxit), FHg(Thủy ngân florua), HgI2(Thủy ngân(II) iodua), HgSe(Thủy ngân(II) selenua), HgTe(Thủy ngân(II) telurua), HgF2(Thủy ngân florua), HgH2(Thủy ngân(II) hydrua), Hgl2(Thủy ngân(II) iodua),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

Hg


thủy ngân

mercury

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 200.5900

Khối lượng riêng (kg/m3) 13534

Màu sắc Ánh bạc

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 356

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -38

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học Hg

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

HgS


Thủy ngân(II) sunfua

mercury(ii) sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 232.6550

Khối lượng riêng (kg/m3) 8100

Màu sắc màu đỏ

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 580

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HgS

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

HgO


thủy ngân oxit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 216.5894

Khối lượng riêng (kg/m3) 11140

Màu sắc rắn màu vàng hoặc đỏ

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 500

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HgO

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

FHg


Thủy ngân florua

Mercury fluoride; Fluoromercury(I)

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 219.5884

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FHg

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

HgI2


Thủy ngân(II) iodua

Mercuric iodide; Mercury(II) iodide; Red mercury iodide; Mercury(II) diiodide; Mercury iodide; Mer-Kil

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 454.3989

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HgI2

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

HgSe


Thủy ngân(II) selenua

mercury(ii) selenide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 279.5500

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HgSe

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

HgTe


Thủy ngân(II) telurua

mercury(ii) telluride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 328.1900

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HgTe

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

HgF2

công thức rút gọn F2Hg


Thủy ngân florua

Mercury(II) fluoride; Mercury(II) difluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 238.5868

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HgF2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

HgH2

công thức rút gọn H2Hg


Thủy ngân(II) hydrua

Mercury(II) hydride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 202.6059

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HgH2
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

Hgl2

công thức rút gọn


Thủy ngân(II) iodua

Mercuric iodide; Mercury(II) iodide; Red mercury iodide; Mercury(II) diiodide; Mercury iodide; Mer-Kil

Tính chất vật lý

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Hgl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-06 05:37:44am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(