Kết quả tìm kiếm chất hóa học HCl - Trang 1

31 chất hóa học được tìm thấy:HCl(axit clohidric), HClO(Hypochlorous acid), CHCl3(Chloroform), RhCl3(Rhodi(III) clorua), HClO2(Axit clorơ), HClO3(Axit cloric), HClO4(Axit percloric), ThCl4(Thori tetraclorua), CaHClO(Canxi hypoclorit), CHF2Cl(Clorodiflorometan),

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Liên kết nhanh đến thông tin phương trinh và chất hóa học


Kết quả số #1 Kết quả số #2 Kết quả số #3 Thảo luận 2

Chất Hóa Học Kết Quả Số #1

HCl

công thức rút gọn ClH


axit clohidric

hydrogen chloride

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 36.4609

Khối lượng riêng (kg/m3) 1180

Màu sắc trong suốt

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 110

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HCl

Chất Hóa Học Kết Quả Số #2

HClO

công thức rút gọn ClHO


Hypochlorous acid

hypochlorous acid

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 52.4603

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HClO

Chất Hóa Học Kết Quả Số #3

CHCl3


Chloroform

chloroform

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 119.3776

Khối lượng riêng (kg/m3) 1480

Nhiệt độ sôi (°C) 61

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -63

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học CHCl3

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #4

RhCl3

công thức rút gọn Cl3Rh


Rhodi(III) clorua

Rhodium(III) chloride; Rhodium chloride; Rhodium(III) trichloride

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 209.2645

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất RhCl3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #5

HClO2

công thức rút gọn ClHO2


Axit clorơ

Chlorous acid; Hydrogen chlorite; Chlorous acid salt; Chlorite; Vicon

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 68.4597

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HClO2

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Chất Hóa Học Kết Quả Số #6

HClO3

công thức rút gọn ClHO3


Axit cloric

chloric acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 84.4591

Khối lượng riêng (kg/m3) 1000

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HClO3

Chất Hóa Học Kết Quả Số #7

HClO4

công thức rút gọn ClHO4


Axit percloric

perchloric acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 100.4585

Khối lượng riêng (kg/m3) 1670

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 203

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -17

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Click để xem chi tiết về ứng dụng của chất hóa học HClO4

Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #8

ThCl4

công thức rút gọn Cl4Th


Thori tetraclorua

Thorium(IV) chloride; Thorium chloride; Thorium tetrachloride; Thorium(IV) tetrachloride; Thorium chloride(ThCl4)

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 373.8501

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ThCl4

Chất Hóa Học Kết Quả Số #9

CaHClO

công thức rút gọn CaClHO


Canxi hypoclorit

Calcium hypochlorite

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 92.5383

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CaHClO
Advertisement

Chất Hóa Học Kết Quả Số #10

CHF2Cl

công thức rút gọn CHClF2


Clorodiflorometan

Freon 22; Chlorodifluoromethane; Arcton-4; Algofrene type-6; Ucon-22; F-22; Freon-22; Fron 22; HCFC-22; DF-22; R-22; Difluorochloromethane; Freon R-22; CFC-22

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 86.4684

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CHF2Cl

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-06 03:35:16am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(